Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vlaams Parlement bezegelt lot Molse Dierenmarkt, gemeente blijft strijdvaardig

Het Vlaams Parlement bevestigde tijdens de plenaire zitting op woensdag 8 mei het verdwijnen van de wekelijkse zondagtraditie van onze Molse Dierenmarkt. De beslissing viel in de vroege ochtend.

De parlementsleden keurden de nieuwe Vlaamse codex dierenwelzijn definitief goed. Hierdoor krijgt onze dierenmarkt vanaf 2026 nog slechts maximum 8 keer per jaar toestemming om door te gaan.

Het gemeentebestuur is teleurgesteld, maar blijft strijdvaardig.

"Zo onderzoeken we welke juridische middelen nog overblijven om in beroep te gaan tegen deze wetgeving",  klinkt het in het Molse gemeentehuis.

"Mogelijk rest ons uitsluitend het Grondwettelijk Hof. Daarnaast onderzoeken we concreet de bepalingen van maximum 8 keer per jaar. Wat blijft er binnen dit beperkend kader wel mogelijk? Tenslotte breiden we vanaf nu onze wekelijkse dierenmarkt uit met een rommelmarkt, zodat dit wekelijks treffen op zondag een breder draagvlak krijgt dan uitsluitend dieren en dierenbenodigdheden. 

 

De afgelopen weken werd de petitie voor het behoud van de dierenmarkt tussen de 7 à 8.000 keer getekend. Achter de schermen ondernamen we de afgelopen weken en maanden talrijke pogingen om de Vlaams minister voor dierenwelzijn en alle politici te informeren over het belang van onze dierenmarkt. Dit gebeurde zowel op formeel als op informeel vlak.

We beargumenteerden in onze brieven en gesprekken zeer helder en duidelijk dat onze Molse Dierenmarkt géén bedreiging vormt voor het dierenwelzijn, maar juist helpt om het dierenwelzijn te bevorderen. Jammer genoeg konden we de parlementsleden niet op andere gedachten brengen."

 

Sociaal, toeristisch en economisch belang

"Met deze voor dierenwelzijn zinloze beslissing verdwijnt een traditie van meer dan 140 jaar. Deze traditie had een zeer groot draagvlak bij onze inwoners en bezoekers. De markt is toeristisch en economisch van groot belang voor onze gemeente en de nabijgelegen horeca. De markt zorgt voor gezelligheid en samenhorigheid in het Centrum. Voor veel mensen is het een belangrijke en soms zelfs de enige bron van sociale contacten.

Positief voor dierenwelzijn

Met een verbod bereikt de Vlaamse overheid het tegenovergestelde van wat wordt beoogd. De dierenmarkt is juist positief voor het dierenwelzijn:

- Wij volgen in alle openbaarheid strikt alle normen op vlak van dierenwelzijn. - De markt staat onder toezicht van een aangestelde dierenarts. - Onze wekelijkse dierenmarkt leert mensen en kinderen op een correcte manier met dieren om te gaan. - Onze dierenmarkt stimuleert géén impulsaankopen. Voor vogels, vissen, pluimvee, cavia’s én konijnen heb je een aangepaste huisvesting nodig. Dergelijke dieren koop je niet zomaar uit het niets.

- Het houden van konijnen, kippen en pluimvee door gezinnen vinden we belangrijk om op een ecologische manier huis- en tuinresten te verwerken. Dan is het absoluut niet logisch om de verkoop op een publiek sterk gecontroleerde plaats te verhinderen."

Deel dit artikel