U bent hier

Vlaams parlement keurt afslanking provincies goed

Provincie Antwerpen | Vlaanderen
10.11.2016 - 00.28u
Door: Herman Gezelle

Het Vlaams parlement keurde vandaag het ontwerp van decreet over de afslanking van de provincies goed. "Vandaag zijn er nog teveel verschillende bestuursniveaus met dezelfde taken bezig", aldus Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA).

"Ik streef daarom naar een kleinere, slagkrachtigere overheid met sterke lokale besturen en een sterk Vlaanderen. Het afslanken van de provincies kadert hier volledig in."

Vanaf 1 januari 2018 zullen de provincies zich concentreren op hun grondgebonden bevoegdheden. De persoonsgebonden en culturele aangelegenheden (zoals Welzijn, Jeugd, Cultuur en Sport) zullen samen met de middelen, het personeel en de infrastructuur dan ook overgeheveld worden van de provincies naar de lokale besturen en/of de Vlaamse overheid.

"Ook hier geldt de filosofie van minder bestuursniveaus die met hetzelfde bezig zijn. Zo zijn bijvoorbeeld de gemeenten, de provincies en Vlaanderen nu nog betrokken bij het bibliotheekbeleid. Hoewel alle drie de niveaus goed werken leveren is dat niet logisch noch efficiënt."

Geen belastingverhoging

Ook de financieringswijze van de provincies wordt aangepast. Omdat de persoonsgebonden bevoegdheden worden overgeheveld zullen de provincies minder taken moeten uitvoeren en dus ook minder financiële middelen nodig hebben. "We zullen dan ook de provinciale fiscaliteit inperken en aftoppen.

"Het was voor mij van absoluut belang dat de afslanking van de operatie niet tot een belastingverhoging zou leiden", benadrukt de Vlaamse politica. "Niemand zal dus een euro meer aan belastingen betalen."

Werkzekerheid

Het decreet regelt rechtszekerheid voor het personeel. "Niemand zal door de afslanking zijn of haar job verliezen", benadrukt minister Homans. "Het over te dragen personeel geniet bovendien uitgebreide waarborgen die ook decretaal verankerd zijn." Ook de infrastructuur wordt mee overgedragen.

Minister Homans is tevreden. "De afslanking van de provincies is een gedragen akkoord omdat wij hebben gekozen voor de piste van onderhandelingen en overleg. Ik ben er bovendien van overtuigd dat de afslanking zal leiden tot een betere en efficiëntere dienstverlening naar de burger toe", besluit ze.

Foto archief NNieuws.

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

image
image
image
image

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto