Het Vlaams Parlement heeft het decreet goedgekeurd dat het onverdoofd slachten verbiedt. Dat gebeurde -en dat is zeldzaam- over alle politieke partijen heen. Vanaf 1 januari 2019 zal het verboden zijn om schapen te slachten zonder verdoving. Dat verbod bestond al maar om religieuze redenen mocht onverdoofd slachten nog wel, goed voor zo'n 200.000 dieren per jaar.

Het is die uitzondering die nu wordt afgeschaft.

Schapen zullen voor ze geslacht worden een elektroshock krijgen. Omdat de technologie voor het verdoven van kalveren en runderen nog niet op punt staat, zullen zij wel nog onverdoofd geslacht mogen worden. Van zodra dat wel het geval is, zullen ook zij eerst verdoofd moeten worden.

Vlaams Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) is tevreden met het decreet en noemt Vlaanderen een voortrekker in Europa op het vlak van dierenwelzijn. Ook de dierenrechtenorganisatie Gaia - die al jaren ijvert voor dit decreet - is tevreden.

Het akkoord over het verdoofd slachten is er gekomen na een overlegronde door Piet Vanthemsche, de vroegere baas van de Boerenbond. Het verbod blijft wel gevoelig liggen bij moslims en joden in ons land. Michel Vandenbosch van Gaia hoopt dat ze zich toch aan de regels zullen houden. Voor minister Weyts is de beslissing onomkeerbaar, maar hij zal wel iemand inzetten om de religieuze gemeenschap uitleg te geven.