U bent hier

Vlaams regeerakkoord : overzicht

Kempen regio | Neteland | Vlaanderen
30.09.2019 - 16.09u
Door: Herman Gezelle

De volledige versie van het Vlaams regeerakkoord wordt pas morgen vrijgegeven omdat de regeringspartners eerst het regeerakkoord een tweede lezing geven. Dit zijn de belangrijkste elementen:

Financiën

Het laatste discussiepunt tijdens de onderhandelingen was de Vlaamse begroting. Er is nu afgesproken dat er vanaf 2021 een begrotingsevenwicht moet zijn. De investeringen in de Oosterweelverbinding blijven echter buiten de begroting, anders zou er te weinig marge zijn.

Jobs

Bedoeling is om in totaal 120.000 nieuwe jobs te creëren. Een belangrijk element daarvoor is de jobbonus, waar de regering 350 miljoen euro voor uittrekt.

Vooral de laagste lonen zullen daar netto door stijgen: wie minder dan 1.700 euro bruto verdient, zou per jaar zo’n 600 euro netto extra krijgen.

Wie werkloos is, wordt strikter naar een nieuwe job begeleid door de VDAB. Ook het invoeren van gemeenschapswerk maakt daar deel van uit.

Huishoudens

Het systeem van de woonbonus vervalt. Om dat deels te compenseren, komt er wel een verlaging van de registratierechten. Die zakken van 7 procent naar 6 procent.

Dienstencheques worden fiscaal minder aftrekbaar. Terwijl er nu een terugbetaling van 2,7 euro is voor de eerste 163 cheques, zal dat in de toekomst nog 1,8 euro zijn. Dat maakt een nettoverschil van maximaal 146,7 euro.

Om het stijgen van de energierekening tegen te gaan, dooft het bestaande systeem van groenestroomcertificaten voor grote installaties uit.

Migranten

Migranten die een inburgeringscursus moeten volgen, zullen daar zelf 360 euro moeten voor betalen: 180 euro bij het intekenen, en dan nog eens twee keer 90 euro bij het afleggen van de examens Nederlands en maatschappelijke oriëntatie.

Asielzoekers verliezen tijdens hun procedure hun recht op kinderbijslag. Tot dusver werd na de erkenning een retroactieve betaling uitgevoerd, maar nu begint het recht op kinderbijslag pas na de erkenning.

Vlaanderen ondersteunt niet langer het gelijkekansencentrum Unia. In de plaats daarvan richt Vlaanderen een eigen centrum op.

Milieu

Vlaanderen heeft de ambitie om tegen 2030 de hoeveelheid zonne- en windenergie in onze regio te verdubbelen. Tegen 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen halveren. Om renovaties van woningen aan te moedigen, kunnen ook verhuurders aanspraak maken op een renovatiepremie.

Door de 'bouwshift' moet de open ruimte in ons land gevrijwaard worden. Er zou zelfs 10.000 hectare bos bijkomen.

Mobiliteit

Het budget voor fietspaden verdubbelt. Het openbaar vervoer moet betrouwbaarder worden, en er komt een minimale dienstverlening als er stakingen zijn bij De Lijn.

Zorg

Tegen 2024 wordt er 1,4 miljard extra in welzijn geïnvesteerd. Daarmee moeten de wachtlijsten in de zorg worden teruggedrongen.

Bewoners van woonzorgcentra die het financieel moeilijk hebben, kunnen tot 400 euro extra boven op hun pensioen ontvangen.

Onderwijs

Een harde knip tussen bachelor en master, gestandaardiseerde proeven en minder opleidingen in het hoger onderwijs: het onderwijsluik van het regeerakkoord bevat een aantal opvallende maatregelen.

Gemeenten

De afschaffing van de opkomstplicht bij de gemeenteraadsverkiezingen – waar de voorbije dagen nog heel wat discussie over was – staat eveneens in het akkoord.

Maar de CD&V-burgemeesters kunnen wellicht gepaaid worden met extra geld dat voorzien wordt voor gemeenten met veel open ruimte. Daarnaast wordt een stukje van de pensioenfactuur van de gemeenten overgenomen en zullen gemeenten niet verplicht worden om te fuseren. (belga-vrtnws)

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto