De gemeenteraad van Heist-op-den-Berg is er op 15 december mee akkoord gegaan om de uitbreiding van de gemeentelijke teken- en muziekacademie op te nemen in de procedure van de Open Oproep van de Vlaamse Bouwmeester.

De Open Oproep biedt de beste kansen op een overdacht, duurzaam en visionair ontwerp voor de academies.

Het is een selectieprocedure voor ontwerpers van publieke opdrachten op het vlak van architectuur, stedenbouw, landschapsinrichting, publieke ruimte en infrastructuur. De overheidsprojecten waarvoor een ontwerper wordt gezocht via de Open Oproep, worden gegroepeerd en tweemaal per jaar Europees gepubliceerd. Nationaal en internationaal worden architecten en ontwerpers opgeroepen om zich kandidaat te stellen voor een of meer projecten.

Ontwerpteams

De bouwheer formuleert zijn ambities en verwachtingen voor het bouwproject in een projectdefinitie. Die projectdefinitie wordt vervolgens niet door één maar door verschillende ontwerpteams in een schetsontwerp gegoten. De bouwheer wordt dus uitgedaagd door verschillende ontwerpvoorstellen. De Open Oproep geeft hem ook de kans om met de ontwerpers in gesprek te gaan over de ruimtelijke concepten en de getekende ontwerpen, en de procesbereidheid van het ontwerpteam te toetsen.

De Open Oproep is een intens en leerzaam proces voor alle partijen. Bij afsluiting van het samenwerkingsprotocol met de Vlaamse Bouwmeester engageert deze zich tot het aanstellen van een projectregisseur, die het proces van A tot Z mee superviseert. De projectregisseur waakt er mee over dat het project consistent ontwikkeld wordt vanuit de projectdefinitie en de visie van de ontwerper.

Voor elk Open Oproep-traject stelt de Vlaams Bouwmeester aan de bouwheer een onafhankelijk deskundige voor, die wordt gekozen omwille van een specifieke, projectgebonden expertise. De deskundige zetelt eerst als extern jurylid en fungeert vervolgens gedurende het hele traject (tot en met de bouwaanvraag) als adviseur van de bouwheer bij alle cruciale beslissingen. Zijn of haar opdracht betreft niet enkel het bewaken van de reeds gehaalde kwaliteit, maar ook het toezien op de permanente verbetering van het ontwerp uitgaande van de ambities en verwachtingen van de opdrachtgever.

Heist-op-den-Berg zal de schetsontwerpen van vier kandidaten vergoeden. Deze vergoeding is bepaald op 8.000 euro per ontwerper.

Een jury onderzoekt de offertes op hun geldigheid. Deze jury wordt voorgezeten door de Vlaamse Bouwmeester en zal verder bestaan uit drie of vier vertegenwoordigers van de gemeente en de hierboven vermelde externe deskundige.

De publicatie van de oproep is voorzien voor januari 2016. In het najaar van 2016 hoopt men een keuze uit de ontwerpen te kunnen maken, met uitvoering in 2017.

In Heist-op-den-Berg werd al eerder gebruik gemaakt van deze selectieprocedure van de Vlaamse Bouwmeester, namelijk voor de uitbreiding en vernieuwing van Cultuurcentrum Zwaneberg in 2010.