3D-printen in de bouw is overal ter wereld sterk in opmars. Talloze mogelijkheden zoals het printen van tijdelijke huisvesting tot zelfs volledige appartementen worden al uitgevoerd

Met het project C3PO (Co-creatie: 3D-Printen met Ondernemingen) zal de provincie Antwerpen deze innovatieve techniek ook in Vlaanderen introduceren. De komende jaren wordt 1,6 miljoen euro geïnvesteerd om de nodige printinfrastructuur te plaatsen op Kamp C in Westerlo. Hiermee zal de bouwsector volop kunnen experimenteren, prototypes uittesten en 0-series maken.

De bouwnijverheid heeft een imagoprobleem: de sector wordt als conservatief beschouwd, het werk wordt vuil en onaantrekkelijk genoemd en vergt fysiek veel van de werknemers, werven schieten met de traditionele bouwmethoden traag op, enzovoort.

Ten onrechte, want de bouwsector is volop in verandering en evolueert naar een hightech-omgeving. 3D-printen brengt een hypermoderne productietechniek in het bouwproces. 3D-printen in de bouw is in de rest van de wereld sterk in opmars, maar is in Vlaanderen nog onbestaande. Het project C3PO wil hier verandering in brengen en deze techniek versneld invoeren in de Vlaamse bouwsector.

Overheden, ondernemers en wetenschappers slaan de handen in elkaar

Met het project C3PO (de afkorting voor Co-creatie: 3D-Printen met Ondernemingen) bundelen acht partners uit de wetenschaps- en bedrijfswereld hun krachten o.l.v. Kamp C, het Provinciaal Centrum Duurzaam Bouwen en Wonen. Het gaat om Universiteit Gent, Thomas More Hogeschool, Van Roey, Beneens, Trias Architecten, ETIB nv/CONCRETE HOUSE en ViCre.

Het project C3PO is begroot op 1.670.000 euro. Vlaanderen en Europa zorgen voor een subsidie van 668.320 euro uit het EFRO-fonds. Ook de partners leveren elk een financiële bijdrage.

"Via Kamp C investeert de provincie Antwerpen zelf ook 723.000 euro in dit project," zegt Peter Bellens, gedeputeerde voor Wonen en voorzitter van Kamp C. "3D-printen moet een vast onderdeel worden van Kamp C. Een aantal personeelsleden zal een specifieke opleiding krijgen om de printer te bedienen, met de software om te gaan, materiaal aan en af te voeren, enzovoort."

Een 'speeltuin' voor 3D-printen in de bouw op Kamp C

De ambitie van C3PO is om Vlaanderen één van de Europese koplopers van 3D-printen in de bouw te maken. Daarbij wordt niet over één nacht ijs gegaan.

Het project loopt over drie jaren. Het eerste jaar dient om na te gaan waar en hoe 3D-printen in de bouw reeds wordt toegepast om op basis van die analyse te beslissen welke printtechniek voor de Vlaamse bouwsector de meeste mogelijkheden biedt. Die infrastructuur wordt dan naar Westerlo gehaald, waar in eerste instantie de projectpartners met de 3D-printer aan de slag zullen gaan. In een proces van co-creatie kunnen zij op Kamp C nieuwe business-modellen ontwikkelen en uittesten, om ze daarna te implementeren en te commercialiseren.

"Vervolgens zullen ook andere bedrijven en kennisinstellingen van de infrastructuur gebruik kunnen maken, zodat er nog meer nieuwe samenwerkingen en nieuwe producten ontstaan," vervolledigt Peter Bellens. "Ik denk dat dit onder andere voor KMO's een uitgelezen kans is om in een neutrale en regelluwe locatie als Kamp C te experimenteren met deze nieuwe techniek."

Het C3PO-project past ook in de GTI Kempen (GTI staat voor Gerichte Territoriale Investering; een geïntegreerde strategie voor een bepaald gebied, waarbij verschillende Europese fondsen en programma's worden gebundeld). (pp)