Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vlaamse Landmaatschappij start aanplantactie aan Nete-oever Schupleer met hulp van leerlingen

Schupleer

In Grobbendonk is de VLM (Vlaamse Landschapmaatschappij) vanmorgen begonnen met de natuurinrichting van Graafweide Schupleer. Samen met leerlingen van het 6e leerjaar van BS Mariaschool in Grobbendonk en BS De Knipoog in Vorselaar zijn jonge bomen geplant op de oever van de Kleine Nete.

Het planten van de bomen naast de Kleine Nete is de eerste stap in een groot natuurinrichtingsproject. In totaal wil de Vlaamse Landschapmaatschappij 150 ha natte natuur creëren op de Graafweide van Schupleer. Valleien zijn altijd risicogebieden voor overstromingen. Dit project moet de Graafweide beter beschermen tegen extreme weersomstandigheden.

Gouverneur Cathy Berx reageert heel blij : 'In het verleden hebben we soms onvoldoende gezorgd voor de mooie natuur om ons heen. Dit is totaal veranderd. Door 50 fladderiepen te planten, herstellen we het historische landschap van Graafweide Schupleer. Landschapsherstel is een belangrijk thema in het natuurinrichtingsproject dat hier zal gerealiseerd worden.'

De keuze voor de boomsoort viel dus op de fladderiep, ook de steeliep genoemd. Dat is een inheemse boom die goed tegen de hoge waterstanden kan. Door de toekomstige vernatting van het gebied, zal de waterstand op sommige momenten namelijk hoger zijn. De bomen zijn ook beter bestand tegen de veelvoorkomende iepenziekte en olmenziekte.

Graafweide Schupleer

Graafweide Schupleer is een natuurinrichtingsproject dat 349 ha omvat, gelegen tussen de dorpskernen van Grobbendonk en Vorselaar.   Het natuurinrichtingsproject Graafweide Schupleer maakt deel uit van de coördinatieopdracht die de gouverneur in de vallei van de Kleine Nete heeft. Als procesbegeleider zorgt ze voor meer cohesie tussen de verschillende bestuurslagen en bewaakt ze de voortgang van en de afstemming tussen de verschillende projecten en processen in de vallei. Naast natuurinrichting Graafweide Schupleer, lopen er namelijk nog andere projecten en processen in de vallei.

De jeugd is veel bezig met het milieu en dus zijn de leerlingen blij dat ze met deze actie een handje kunnen helpen.  Vanmorgen plantten de leerlingen al 50 bomen langs de Kleine Nete.

Verdere timing

Het projectrapport voor het natuurinrichtingsproject bevindt zich momenteel in een eindfase. De eerste grootschalige natuurinrichtingswerken zijn voorzien vanaf 2025.

De partners

Naast VLM en ANB, werken meerdere partners mee aan natuurinrichting Graafweide Schupleer. De gemeenten Grobbendonk en Vorselaar, Regionaal Landschap Kleine- en Grote Nete, provincie Antwerpen afdeling Integraal Waterbeleid, departement Omgeving, Agentschap Onroerend Erfgoed, Vlaamse Milieumaatschappij, Agentschap Natuur en Bos, Natuurpunt, Boerenbond en Departement Landbouw en Visserij maken dit project mogelijk. (pro) 

 

 

Foto boven : Voorzitter van VLM Raad van Bestuur Huub Broers en Gouverneur Cathy Berx waren van de partij.

Watermolenweg 1, Grobbendonk, België

Schupleer

Deel dit artikel