De Vlaamse overheid investeert 1.88 miljoen euro in het Proefbedrijf voor de Pluimveehouderij in Geel. Er wordt geïnvesteerd in de bouw van nieuwe stallen voor leghennen en vleeskuikens.De stallen zullen uitgerust worden met de nieuwste huisvestingssystemen en klimaatgestuurde afdelingen.

De oude stallen worden afgebroken.

Foto archief N.