De Vlaamse regering investeert 4 miljoen euro in acht innovatieve projecten die waterschaarste in periodes van droogte kunnen inperken. De projecten - die 'proeftuinen droogte' worden genoemd - zetten vooral in op het (her)gebruik van water en het aanleggen van een strategische watervoorraad.

Naar aanleiding van de uitzonderlijk droge zomers van de voorbije jaren voorzag de Vlaamse regering subsidiemogelijkheden voor initiatieven die aantonen dat ze door innovatief en duurzaam watergebruik beter gewapend zullen zijn in nieuwe periodes van droogte, legt Demir uit.

"Om Vlaanderen beter te wapenen tegen langdurige periodes van droogte zijn ook inspanningen van bedrijven nodig. Deze acht innovatieve projecten, gespreid over gans Vlaanderen, kunnen andere initiatiefnemers inspireren om ook na te denken over water(her)gebruik."

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) staat in voor de begeleiding van de projecten. Dankzij de subsidie kunnen de initiatiefnemers op een laagdrempelige manier experimenteren met vernieuwende manieren van werken en technologieën. "Deze initiatieven", zegt Demir, "leiden niet enkel tot concrete oplossingen op het terrein, maar zorgen ook voor nieuwe inzichten en inspiratie voor anderen."

Een van de projecten wordt uitgewerkt op de terreinen van Balta in Oudenaarde. De voormalige waterzuiveringsinstallaties van de tapijtfabrikant worden er omgevormd tot een bufferbekken voor regenwater, waarvan bijna 10.000 kubieke meter ter beschikking gesteld zal worden van omliggende landbouwbedrijven.

In Ninove werken vier partijen samen om het regenwater van hun daken te verzamelen en te bufferen. In Limburgs landbouwgebied worden klassieke drainagesystemen omgevormd tot peilgestuurde drainage om waterconservering te bevorderen en verdroging tegen te gaan.

De overige projecten betreffen de aanpassing van de waterzuiveringsinstallatie van een bedrijf in Olen, slim regenwaterbeheer van glastuinbouwbedrijven in Duffel, irrigatiesystemen in Langemark-Poelkapelle, innovatieve waterzuivering in Edegem en collectieve zuivering in Keiberg-Vossem. (Belga)