De Vlaamse regering zal binnenkort eindelijk het langverwachte decreet goedkeuren met de integratie van de bouw- en milieuvergunning tot één omgevingsvergunning.

“We drukken onze tevredenheid uit dat de Vlaamse regering deze aloude eis van Voka eindelijk realiseert. 15 jaar lang hebben we op deze nagel moeten kloppen, en dat is te lang”, verzucht Jo Libeer, gedelegeerd bestuurder van Voka.


“De nieuwe omgevingsvergunning zal nu eindelijk leiden tot meer rechtszekerheid en eenvoud voor de bedrijven. Maar het werk is nog niet af. We waarschuwen de overheid om uitzonderingen en evaluatiemomenten te beperken, zodat de hele vereenvoudiging geen slag in het water wordt.”

 
1 procedure, 1 advies, 1 beslissing
 
Reeds jaren is het snel en eenvoudig verkrijgen van een bouw- en milieuvergunning dikwijls een nachtmerrie voor de Vlaamse ondernemingen. Het zijn twee aparte procedures, met alle tegenstrijdigheden en onzekerheden vandien. Soms krijgt een onderneming wel een bouwvergunning, maar dan geen milieuvergunning, of omgekeerd.

Soms is de gemeente bevoegd, dan weer de provincie en de ene kan beroep aantekenen tegen de beslissing van de andere. Bovendien kan een bedrijf maar een milieuvergunning krijgen voor maximaal 20 jaar, terwijl die in onze buurlanden onbeperkt in de tijd is.
 
Deze wirwar wordt nu eindelijk opgelost. Jo Libeer: “Door de fusie van bouw- en milieuvergunning tot een omgevingsvergunning komt er nu 1 procedure, 1 advies en 1 beslissing. Dat maakt het voor ondernemingen veel duidelijker en eenvoudiger. 

Een belangrijke vooruitgang is ook dat de termijn van 20 jaar voor de milieuvergunning wordt afgeschaft, wat meer rechtszekerheid oplevert voor de meeste ondernemingen.”

 
Het werk is nog niet af
 
De Vlaamse regering had zich sterk geëngageerd om de omgevingsvergunning deze legislatuur in te voeren. “We wensen de Vlaamse regering dan ook te feliciteren dat zij dit engagement, onder impuls van de ministers Muyters en Schauvliege, nu concretiseert”, zegt Libeer.

“Het werk is echter nog niet af: de Vlaamse regering moet wel ook nog zo snel mogelijk de nodige uitvoeringsbesluiten uitwerken voor dit decreet, zodat de Vlaamse ondernemingen vanaf 2014 effectief maar 1 vergunning meer moeten aanvragen.”
 
Voka waarschuwt er wel voor dat de uitzonderingen en evaluatiemomenten van het permanent karakter van de omgevingsvergunning zo beperkt mogelijk moeten blijven.

“Als men hiervan misbruik kan maken om de omgevingsvergunning telkens weer in vraag te stellen, is de hele operatie een slag in het water en hoeft het voor de Vlaamse ondernemingen niet”, besluit Libeer.