Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vlaamse regeringspartners : 'Provincie Antwerpen omdopen tot Midden-Brabant'

In het Vlaams Parlement pleiten Kris Van Dijck (N-VA), Koen Van den Heuvel (CD&V) en Bart Somers (Open VLD) voor een nieuwe naam voor de provincie Antwerpen. 'Midden-Brabant is een logische keuze.'

‘Het nieuwe regeerakkoord laat toe dat de grootsteden Antwerpen en Gent zich volledig ontvoogden van de provincies’, zeggen de drie Vlaamse parlementsleden. ‘In de praktijk komt het erop neer dat ze uit het provinciale verband stappen. Antwerpen ligt dan de facto buiten het provinciale werkingsgebied. Om verwarring te vermijden is de ontvoogding het juiste moment om onze provincie een nieuwe naam te geven.' 

De parlementsleden willen de provincie van het land herdopen tot Midden-Brabant. ‘De naam is een historische referentie die veel beter de verscheidenheid van onze regio vat dan de naam van de grootste Vlaamse stad.' Voor sommige delen van de provincie is het volgens hen niet altijd vanzelfsprekend om zich met het provinciale Antwerpen te identificeren.

Een effectieve naamswissel kan volgens de meerderheidspartijen best op het moment dat Antwerpen effectief ontvoogd wordt. Naar aanleiding van de beleidsbrieven in het Vlaams Parlement willen ze de kwestie alvast op de agenda plaatsen. 

Kris Van Dijck bij NNieuws : 'Drie parlementsleden stellen zich de vraag of, als Antwerpen uit de provincie gestapt is, het dan nog logisch is dat die provincie dan nog Antwerpen heet? Jongens, wat een heisa. Ongelooflijk wat een stof dat dit teweegbrengt.'

Cathy Berx (CD&V) : "Antwerpen blijft Antwerpen..."
 
Gouverneur Cathy Berx van Antwerpen is verbaasd over het voorstel om de naam van de provincie Antwerpen te veranderen in Midden-Brabant. Ze wijst erop dat de namen van provincies in de grondwet vastgelegd zijn.

 "Artikel 5 van de grondwet zegt wat de namen van de provincies zijn. En er is geen enkele bepaling van de grondwet voor herziening vatbaar verklaard, dus ook niet artikel 5. Dus voor de grondwet blijft de provincie Antwerpen Antwerpen en niemand kan dat wijzigen."

Wordt vervolgd.

Foto : De huidige Bestendige Deputatie bij de lancering van hun nieuw logo begin 2014.

Deel dit artikel