De Vlaamse Sportfederatie start vandaag een campagne om alle 20.000 Vlaamse sportclubs met gerichte en gratis hulp voorbij de pandemie te loodsen.

Via 'Herlaad jouw sportclub' zet de Vlaamse Sportfederatie 1 miljoen euro aan gratis advies in om elke sportclub sterker te maken dan ze was voor het coronavirus de werking ondersteboven haalde.

Naast hulp bij het aanvragen van een noodlening, schakelt de koepelfederatie ook een versnelling hoger op vlak van begeleiding bij het zoeken naar alternatieve financieringsmogelijkheden, het aanvragen van subsidies en advies rond andere bestuurlijke thema's waar onze sportclubs mee worstelen.

Tot slot wil de Vlaamse Sportfederatie via een bevraging bij alle sportclubs meer inzicht krijgen in de specifieke pijnpunten die corona bij hen heeft blootgelegd en hiervoor een specifiek ondersteuningsaanbod uitwerken.

Vlaams minister van Sport Ben Weyts maakte eind 2020 1 miljoen euro extra vrij om sportclubs te ondersteunen bij de heropstart na de coronacrisis, op administratief, bestuurlijk en beleidsmatig vlak.

De Vlaamse Sportfederatie kreeg het vertrouwen dit project verder uit te werken. Om de 1 miljoen vrijgemaakte middelen gericht en zo breed mogelijk in te zetten, lanceert de Vlaamse Sportfederatie nu de campagne 'Herlaad jouw sportclub'.

Die bouwt verder op de bestaande ondersteuning van sportclubs inzake boekhouding, vrijwilligerswerk, juridische en fiscale onderwerpen, maar schakelt nog enkele versnellingen hoger met extra gratis advies van experten.

De eerste bekommernis van veel sportclubs is momenteel het financiële plaatje. Daarom ondersteunen we hen met het indienen van aanvragen voor noodleningen, win-winleningen of andere financieringsmogelijkheden. Maar als federatie willen we onze clubs ook op andere vlakken verder helpen.

We gaan hen bijvoorbeeld op maat begeleiden om een beter en steviger clubbeleid uit te bouwen en een aantal onderliggende problemen die de pandemie heeft blootgelegd aan te pakken. Zo willen we ervoor zorgen dat de Vlaamse sportclubs - elk op hun eigen tempo en manier - sterker uit de pandemie komen. Koen Umans, Voorzitter Vlaamse Sportfederatie

Scan naar extra moeilijkheden bij sportclubs door corona

De Vlaamse Sportfederatie start naast de campagne ook een grootschalige bevraging bij alle 20.000 clubs om te weten te komen met welke extra moeilijkheden onze sportclubs te maken hebben gekregen door de pandemie.

De Vlaamse sportfederatie zal op basis van de resultaten van deze studie extra gratis structurele opleidingen en begeleidingstrajecten aanbieden voor de clubs en hun medewerkers. Die extra opleidingen en begeleidingen op maat van elke club zijn een aanvulling op de al bestaande gratis bijscholingen voor trainers en bestuursleden rond bijvoorbeeld de vzw-wetgeving, boekhouding en fiscaliteit.

Financiële put

Heel wat sportclubs zijn het afgelopen jaar in het rood gegaan op financieel vlak. Logisch, want ze haalden amper inkomsten uit wedstrijden of de kantine en kregen zelfs af te rekenen met afhakende leden.

Intussen liepen de vaste kosten zoals huurovereenkomsten, trainersvergoedingen en andere contracten het afgelopen jaar door. De Vlaamse Sportfederatie helpt clubs in moeilijkheden nu al met het aanvragen van noodleningen, die de clubs sinds 29 maart aan een rente van 1 procent kunnen verkrijgen.

Die leningen blijken broodnodig voor sommige clubs om tijdelijk te kunnen overbruggen. De afgelopen twee weken klopten al tientallen clubs aan met vragen over leningen.

Via een reeks webinars in mei over een gezond financieel beleid willen we de clubs advies aanreiken voor een structurele exit uit de coronacrisis. Financiële experts die voeling hebben met de sportwereld zullen de komende maanden bij onze clubs langsgaan voor individueel advies.

Daarnaast breiden we ook ons huidige ondersteuningsaanbod voor trainers en bestuursleden uit. We willen met de campagne ervoor zorgen dat onze clubs klaar zijn voor de toekomst na corona. Lien Berton, Coördinator clubondersteuning van de Vlaamse Sportfederatie

"Corona tast ons sportweefsel aan. Vanuit Vlaanderen bieden we extra steun om de sportclubs dit jaar de nodige boost te geven in hun heropstart. Zij kunnen hierbij rekenen op de begeleiding en het advies van de Vlaamse Sportfederatie.

Met vereende krachten kunnen we deze moeilijke periode overbruggen, opdat leden straks terecht kunnen in bloeiende sportclubs."
Vlaams minister van sport Ben Weyts

VRT-sportanker Maarten Vangramberen is het gezicht van 'Herlaad jouw sportclub'. Op https://www.herlaadjouwsportclub.be/ vinden de Vlaamse sportclubs alle informatie over steunaanvragen, gratis opleidingen en webinars.