Het overlegcomité zal zich morgen voor een derde keer op zeer korte termijn buigen over een pakket van maatregelen die de stijging van de coronacijfers hoopt een halt toe te roepen en terug te dringen.

De Vlaamse Sportfederatie vraagt aan het overlegcomité om doeltreffende en consequente maatregelen te nemen daar waar het virus het meest circuleert.

Concreet: geen maatregelen die slechts enkele specifieke sectoren viseren zonder te bekijken welke elementen voor circulatie van het virus zorgen.

"Geen symptoombestrijding, maar daadkrachtig beleid. Men moet nu eindelijk maatregelen nemen die de kern van het probleem doordacht durven aanpakken", zegt Koen Umans, voorzitter van de Vlaamse Sportfederatie.

In het uitgelekte advies van de GEMS worden ook voor de sport weer enkele maatregelen voorgesteld die de sportbeoefening serieus zullen inperken.

Koen Umans: "Indien experts op een wetenschappelijke basis maatregelen voorstellen om de viruscirculatie in een bepaald segment aan te pakken, zullen we deze als sportsector zeker volgen.

Maar we passen voor een pakket van maatregelen die onze sector ongefundeerd in zijn totaliteit zouden treffen of die enkel ingrijpen op randfenomenen. We roepen de politiek nu op om kordaat acties te nemen in alle sectoren en leeftijdscategorieën waar het virus enorm hevig circuleert."

Waarom nog geen Covid Safe Ticket in de sport?

De Vlaamse Sportfederatie heeft zich begin vorige week samen met alle actoren actief binnen de Vlaamse sportsector, unaniem geschaard achter de vraag om in Vlaanderen (net zoals in Brussel en Wallonië) gebruik van het Covid Safe Ticket (CST) mogelijk te maken voor de sportclubs.

Tot op heden mogen Vlaamse sportclubs enkel het CST scannen van publiek en/of consumerende horecagebruikers.

Ze mogen dit niet vragen aan sporters, trainers, begeleiders, enz...

Niet dat het CST de wonderoplossing is, maar het is één van de beschermingslagen die het mogelijk kunnen maken om een veilige sportomgeving te creëren. Onze vraag werd overgemaakt aan het beleid, maar voorlopig bleef enige (re)actie uit.

Bij sluiting zijn steunmaatregelen nodig

Koen Umans: "Zoals in het verleden reeds aangehaald willen we als sportsector zeker onze verantwoordelijkheid opnemen en kunnen er maatregelen genomen worden met het oog op een maximale sportbeoefening.

Denk maar aan een tijdelijk verbod op het gebruik van kleedkamers en/of publieke aanwezigheid. Laat mensen echter nog wel sporten waar het op een veilige manier kan. Dit heeft een enorme invloed op zowel de gezondheid als het mentale vlak.

Net twee aspecten die zeer belangrijk zijn om deze crisis aan te pakken en te overwinnen. Niet zolang geleden zei de politiek nog dat de sportclubs open mochten blijven, omdat ze de maatschappij helpen tijdens de coronacrisis.

Mocht men toch beslissen om bepaalde zaken binnen de sportsector tijdelijk te verbieden, roepen we het beleid ook op om de nodige flankerende en ondersteunde maatregelen te voorzien, want een sluiting zal de sportclubs weer opzadelen met de nodige financiële verliezen."