Op dinsdag 8 oktober bezoekt Lon Holtzer, de Vlaamse zorgambassadeur, een uniek inservicetraject waarmee revalidatiecentrum Pulderbos 33 eigen personeelsleden en 50 verpleegkundigen van ziekenhuizen uit de ruime regio de kans biedt om de “Bijzondere beroepstitel van verpleegkundige in de pediatrie en neonatologie” te behalen. Het traject loopt in samenwerking met de opleiding Verpleegkunde van de Thomas More hogeschool.

Lon Holtzer noemt het initiatief een schitterende opportuniteit voor de professionalisering van de verpleegkundigen en een schoolvoorbeeld van samenwerking tussen een hogeschoolopleiding en het werkveld, met een bijzondere meerwaarde aan kennisdeling en netwerking.

Bijzondere beroepstitels voor verpleegkundigen

Wie met succes een driejarige bacheloropleiding verpleegkunde aan een hogeschool afrondt, mag zich verpleegkundige noemen en kan in de zorgsector aan de slag. Een verpleegkundige die zich wil specialiseren, kan een bijzondere beroepstitel voor verpleegkundigen verwerven. Daarvoor moet een bijkomende opleiding van 60 studiepunten gevolgd worden, goed voor 900 uur (half) theorie en (half) praktijk. De bachelor-na-bachelor-opleidingen (banaba’s) van de hogescholen zijn daarop geënt en geven toegang tot een beroepstitel. Een verpleegkundige die een bijzondere beroepstitel verworven heeft, wordt voor zijn inspanningen beloond met een aanvullende premie. In 2012 werd een “Bijzondere beroepstitel van verpleegkundige in de pediatrie en neonatologie” in het leven geroepen. Verpleegkundigen die al aan het werk zijn, komen voor deze titel in aanmerking als zij voldoende praktijkervaring kunnen inbrengen en een bijkomende opleiding van 150 uren gevolgd hebben. Die bijkomende opleiding biedt Pulderbos aan zijn eigen verpleegkundigen aan, maar ook aan verpleegkundigen van andere zorgcentra.

Pulderbos investeert in kinderverpleegkundigen

Pulderbos (www.revapulderbos.be) is een gespecialiseerd revalidatiecentrum en expertisecentrum voor kinderen en jongeren. Het revalidatiecentrum werkt vraaggestuurd en speelt in op actuele maatschappelijke noden in de zorg voor kinderen en jongeren met een chronische aandoening. Als expertisecentrum investeert Pulderbos sterk in opleiding en vorming van medewerkers en wordt expertise meer en meer ter beschikking gesteld van partners uit het professioneel netwerk. Pulderbos is tevens een opleidingscentrum dat intensief meewerkt aan de vorming van artsen-specialisten, verpleegkundigen, therapeuten, psychologen en (ortho)pedagogen.

Het organiseren van een ambitieus intern opleidingstraject voor kinderverpleegkundigen om de bijzondere beroepstitel te halen, past in die visie. 33 medewerkers krijgen de kans om gedurende twee academiejaren 150 uren interne opleiding te volgen.

In het kader van kennisdeling en netwerking werd het programma ook opengesteld voor derden. 50 verpleegkundigen, afkomstig uit een hele reeks verwijzende ziekenhuizen en zorginstellingen participeren aan dit project. De externe deelnemers komen van o.a. AZ Klina Brasschaat, AZ Sint-Jozef Malle, Imelda Ziekenhuis Bonheiden, AZ Sint-Elisabeth Herentals, MPI-Oosterlo, Heilig Hart Ziekenhuis Lier, UZ Antwerpen, Jessa Ziekenhuis Hasselt, Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo,….

Perfect samenspel tussen werkgever en hogeschool

Het programma wordt verzorgd door medewerkers van Pulderbos in combinatie met gastsprekers uit het eigen netwerk en docenten van Thomas More. De coördinatie gebeurt door de hogeschool. Het samenspel tussen werkgever en hogeschool maakt een opleiding op maat van het centrum en van de personeelsleden mogelijk en creëert een bijzondere meerwaarde. Op zeer korte termijn kon een evenwichtig programma worden samengesteld dat de nodige kennis en vaardigheden genereert. De deelnemers worden uitgenodigd om samen te werken aan een reeks kwaliteitsprojecten, die in een latere fase geïmplementeerd worden op de werkvloer.

Strategische partners voor de banaba pediatrische gezondheidszorg

Thomas More (www.thomasmore.be) heeft naast de bacheloropleidingen verpleegkunde en vroedkunde, een groot aantal vervolgopleidingen gezondheidszorg in het onderwijsaanbod. Het gaat zowel om bachelor-na-bacheloropleidingen als om postgraduaatsopleidingen. De bachelor-na-bachelopleiding Pediatrische gezondheidszorg is een eenjarige opleiding in dagonderwijs, praktisch georganiseerd in functie van werkende studenten. Dit academiejaar volgen 42 studenten de opleiding. Pulderbos is voor Thomas More al lang een strategische partner voor de bachelor-na-bacheloropleiding Pedatrische gezondheidszorg. Verschillende lesdagen van de module chronische zorg van de banaba worden georganiseerd in Pulderbos. De samenwerking tussen Thomas More en Pulderbos brengt in de opleiding de theorie en de praktijk dichter bij mekaar (www.thomasmore.be/banaba-pgz).