Imec en partners ontwikkelen Internet-of-Things systeem met sensor-en robottechnologie die gepersonaliseerde interactie met zorgbehoevende ouderen mogelijk maakt.

Imec, 's werelds toonaangevende onderzoeks- en innovatiehub uit Heverlee op het vlak van nano-elektronica en digitale technologie, staat mee aan de wieg van de eerste zorgrobot die gericht en persoonlijk kan interageren met rusthuisbewoners.

De zorgrobot wordt vandaag gedemonstreerd bij de voorstelling van de resultaten van het imec.icon-project WONDER, een samenwerking tussen imec, de bedrijven Zora Robotics en Xetal en de woonzorgcentra WZC De Vijvers en WZC Weverbos.

WCZ zijn op zoek naar bijkomende hulpmiddelen om te voorzien in voldoende en goede zorg van ouderen met extra behoeften, zoals bijvoorbeeld ouderen met dementie. In het kader van het imec.icon project WONDER werd nagegaan hoe zorgrobots kunnen samenwerken met zorgverleners in WZC.

De projectpartners ontwikkelden een oplossing gebaseerd op het internet-of-things, waarbij sensoren in real-time kunnen detecteren waar bewoners zich exact bevinden, en of de bewoners uitzonderlijk onrustig zijn. Indien nodig wordt een alarm gestuurd naar de zorgmedewerkers.

Die kunnen een zorgrobot activeren die zich vervolgens zelfstandig naar de hulpbehoevende oudere kan verplaatsen en kan tussenkomen op een manier die afgestemd is op de context en op het profiel van de hulpbehoevende bewoner.

De robot kan bijvoorbeeld zijn volume aanpassen bij hardhorigen, of een verhaal vertellen dat inspeelt op de interesses van de bewoner om hem of haar te kalmeren en te helpen, totdat de zorgmedewerkers kunnen ingrijpen.

De nieuwe technologie kan daardoor de levenskwaliteit van de bewoners van WZC aanzienlijk verhogen. Bekijk de video HIER.

Dirk Beyens, directeur beleidsondersteuning ouderenzorg OCMW Gent, vult aan: "Door deelname aan dit project wil woonzorgcentrum De Vijvers verder hun pioniersrol opnemen inzake innovatieve zorg binnen de Gentse woonzorgcentra.

De bedoeling is om Zora, naast de reeds bestaande functionaliteiten (animatieve- en bewegingsactiviteiten), ook in te zetten binnen het streven naar een, onder meer, vrijheidsvergrotend beleid.

Pieter Simoens, wetenschappelijk projectleider van WONDER en professor bij IDLab, een imec labo aan de UGent: "Onze onderzoekers hebben meetgegevens van de sensoren, over waar de bewoners zich bevinden en wat ze doen, omgezet in gepersonaliseerde en goed getimede instructies voor de robot.

Daardoor weet die hoe de bewoner te vinden en welke gepersonaliseerde boodschap te gebruiken (bv een herinnering of kleine anekdote).

De collega's van SMIT, een imec labo aan de VUB hebben de ontwikkeling gestuurd als een co-creatie met de WZC. Ze hebben ook gebruikerstesten en -evaluaties opgezet, bv. over welke types sensoren het best aanvaard worden door de bewoners."

"Zora is een commercieel verkrijgbare robot waar Zora Robotics een zorgversie van heeft gemaakt," zegt Tommy Deblieck, projectleider en CEO van Zora Robotics. "Maar in dit project zijn we nog een stap verder gegaan en hebben we de robot gekoppeld aan een cloud-gebaseerd platform dat door imec ontwikkeld werd en waarin real-time sensordata worden omgezet in contextinformatie, en waarin de persoonlijke voorkeuren van bewoners zijn opgeslagen."

"Dit project heeft ons getoond dat we in Vlaanderen, een zeer grote expertise hebben op het vlak van robotica. Naast Zora Robotics was ook Xetal een belangrijke partner. Zij hebben de sensoroplossing ontwikkeld die locatie en activiteit van bewoners in kaart kan brengen zonder gebruik te maken van camera's, en dus zonder de privacy van de bewoners te schenden," voegde Pieter Simoens toe.

"Door al onze expertise samen te brengen zijn we er als eerste ter wereld in geslaagd om een zorgrobot te maken die dergelijke gepersonaliseerde diensten kan aanbieden."

WONDER is een imec.icon onderzoeksproject gefinancierd door imec en VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen). Imec.icon projecten zijn opgezet als een O&O-samenwerking tussen bedrijven en academische onderzoeksgroepen met de bedoeling om geavanceerde commerciële producten mogelijk te maken.

De partners van het WONDER project waren enerzijds het bedrijf Zora Robotics, leveranciers van de Zora robot, en Xetal, ontwikkelaars van IoT-sensoren. Daarnaast namen twee WZC deel: WZC Weverbos en WZC De Vijvers (OCMW Gent).

De academische onderzoeksgroepen tenslotte waren IDLab en SMIT, imec-onderzoeksgroepen respectievelijk aan de UGent en de VUB.

Over imec
Imec is 's werelds toonaangevende onderzoeks- en innovatiehub op het vlak van nano-elektronica en digitale technologie. De combinatie van onze voortrekkersrol in microchiptechnologie en onze software- en ICT-expertise maakt ons uniek. Imec beschikt over een unieke infrastructuur en een lokaal en internationaal ecosysteem van partners in diverse sectoren. Samen werken we aan baanbrekende innovatie in toepassingsdomeinen zoals gezondheidszorg, slimme steden en mobiliteit, logistiek en Industrie 4.0.

Imec is een vertrouwde partner van bedrijven, start-ups en universiteiten, en brengt bijna 3.500 topwetenschappers uit meer dan 75 landen samen. Imec heeft zijn hoofdzetel in Leuven en R&D-groepen die verspreid zijn over een aantal Vlaamse universiteiten, in Nederland, Taiwan, de VS, China, en kantoren in India en Japan. In 2016 bedroeg de bedrijfsopbrengsten van imec 496 miljoen euro. (pb-pp)