Op 19 augustus start de bouw van het ecoduct ‘Kempengrens’ over de snelweg Antwerpen-Eindhoven  E34/A67 ter hoogte van Mol/Postel. De Vlaamse overheid en de Nederlandse provincie Noord-Brabant bouwen samen de natuurbrug om Vlaamse en Brabantse natuurgebieden opnieuw met elkaar te verbinden. De werken duren 7 maanden. De E34/A67 blijft al die tijd open voor het verkeer.

Versnippering natuur tegengaan

De Kempen hebben een uitgesproken groen karakter, maar uit studies blijkt dat de E34/A67 een sterk versnipperend effect heeft op het leefgebied van de lokale dierenpopulaties. Het ecoduct zal daarvoor een oplossing bieden: een natuurbrug waarlangs de dieren veilig de snelweg kunnen oversteken. Het gaat niet alleen om zoogdieren zoals hazen, reeën en dassen, maar ook om amfibieën en reptielen, bijvoorbeeld de zeldzame gladde slang, en vliegende diersoorten zoals vlinders, libellen en vleermuizen.

Veiliger verkeer op E34/A67

De Kempengrens is het vierde ecoduct in Vlaanderen en het zevende voor Brabant. Het ecoduct draagt bij tot veiliger verkeer op de E34/A67. Regelmatig steken dieren daar de snelweg over, wat ernstige risico’s inhoudt voor de verkeersveiligheid. Tussen de op- en afritten van Arendonk en het Kempisch Bedrijvenpark in Hapert wordt de E34/A67 daarom over zo’n 16 kilometer lengte afgezet met rasters. Die houden de wilde dieren van de snelweg en leiden hen naar veilige oversteekmogelijkheden, zoals de jaagpaden langs het kanaal en het nieuwe ecoduct.

Ingebed in het landschap

Het ecoduct is 60 meter breed en wordt natuurlijk ingericht zodat het  perfect aansluit bij de natuurlijke omgeving, die als het ware doorloopt over het ecoduct. Het Agentschap voor Natuur en Bos zal de natuur op en rond het ecoduct beheren in Vlaanderen, terwijl de Bosgroep Zuid-Nederland instaat voor de aansluitende bossen op Nederlandse grond. Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie zal het gebruik van het ecoduct monitoren: welke dieren passeren er en hoe vaak?

Snelweg blijft open tijdens de werken

Tijdens de bouwwerken blijft de E34 open voor het verkeer: in de richting van Antwerpen zijn er altijd twee rijstroken beschikbaar, in de richting van Eindhoven één rijstrook. Ter hoogte van de werf geldt een snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur.

Grensoverschrijdende samenwerking

Voor zowel Vlaanderen als de Nederlandse provincie Brabant is de versnippering van het grensgebied door de E34/A67 een aandachtspunt. Elke overheid financiert de helft van de natuurbrug, die overigens bewust op de landsgrens gebouwd wordt. De Vlaamse helft van het project wordt gefinancierd door het Agentschap Wegen en Verkeer (dat ook als bouwheer optreedt), het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie en het Agentschap voor Natuur en Bos.