Vlamingen betalen te veel voor hun leidingwater. Dat staat in een rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij. Vorig jaar betaalden de Vlaamse consumenten 83 miljoen euro te veel, de voorbije vier jaar samen volgens de universiteit van Hasselt 350 miljoen.

geld wordt door de intercommunales opzijgezet voor later, maar een deel zou ook terugvloeien naar de gemeenten.

De voorbije 10 jaar zijn de kosten voor drinkwater verdubbeld. Onze factuur valt uiteen in drie grote componenten: ruim een derde van het geld gaat naar levering en verbruik, een derde naar de afvoer en iets minder dan een derde naar waterzuivering.

Wanneer we kijken naar stijgende kosten, springt vooral het onderdeel "afvoer" in het oog. Dat steeg sinds 2005 volgens schattingen met bijna 800 procent.

Ter vergelijking: er kwam een kwart bij voor het drinkwater zelf en zowat 80 procent extra voor waterzuivering. (vrt)