In de hoofden van Vlamingen heersen nog steeds veel misverstanden over het kiezen voor of het veranderen van energieleverancier, dit terwijl de elektriciteitsfactuur de laatste twee jaar fors is gestegen. Dat blijkt uit het marktmonitor van marktregulator VREG.

Naar jaarlijkse gewoonte heeft de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) zijn marktmonitor voorgesteld. Daaruit blijkt dat veel Vlamingen de markt van energieleveranciers actief afspeuren op zoek naar de goedkoopste manier om elektriciteit en gas te kopen.

Toch blijven in de hoofden van de Vlamingen nog veel misverstanden over wisselen van energieleverancier bestaan. Zo denkt 16 procent van de Vlamingen dat veranderen van leverancier geld kost. Dat zijn meer mensen dan vorig jaar, terwijl dit helemaal niet klopt.

Daarnaast denken veel mensen dat groene stroom duurder is waardoor ze bepaalde contracten links laten liggen. Ook dat is niet noodzakelijk het geval. Tot slot geloven veel mensen dat gas en elektriciteit samen bij een en dezelfde leverancier aankopen goedkoper is. Ook dit klopt niet altijd.
Blijven vergelijken

De VREG raadt de Vlaming daarom aan prijzen en contracten te blijven vergelijken en te blijven veranderen van energieleverancier. Ter illustratie: wie het spel vorig jaar slim speelde, kon op jaarbasis tot 100 euro besparen op haar of zijn elektriciteitsfactuur. Voor gas kon de besparing tot 150 euro oplopen.

Opvallend: die bevolkingsgroepen die het meeste voordeel uit een verandering van energieleverancier zouden kunnen halen, doen dat net het minste vaak. Het gaat dan om mensen ouder dan 65 en om mensen voor wie energie een serieuze hap uit het gezinsbudget neemt.

Elektriciteitsfactuur

Uit het rapport van de VREG blijkt voorts dat de elektriciteitsfactuur de laatste twee jaar sowieso fors is gestegen. Een gemiddeld gezin betaalde twee jaar geleden zowat 600 euro per jaar voor elektriciteit, nu is dat opgelopen tot gemiddeld 950 euro.

De prijs van gas is dan weer gedaald, hoewel opvalt dat de factuur steeds meer kosten bevat die niet voor de leverancier zelf zijn bestemd. Het gaat dan om transportkosten en heffingen allerhande. (vreg)