De vrijwilligers van het Herentalse zwerfkattenproject ontvingen maandag voeder- en vangpassen. Dit kadert in het zwerfkattenplan. Het lokaal bestuur wierf recent ook een nieuwe kracht aan die zich toelegt op dierenwelzijn. Zij zal het plan mee verder uitrollen. Ondertussen is het aantal meldingen van zwerfkatten gedaald.

Burgemeester Mien Van Olmen (CD&V) : "Daarom doen we graag nog eens een oproep naar onze inwoners om elke zwerfkat onmiddellijk te melden. Indien dat niet gebeurt, kan 1 kat op 5 jaar tijd voor zo'n 5000 nakomers zorgen, met alle dierenleed vandien. Zeker met de lente in aantocht, en dus het kittenseizoen, is dit extra belangrijk."

Van Olmen : "Mensen mogen zwerfkatten niet zomaar voederen. Vaak gebeurt dat zonder melding, en met de beste bedoelingen. Maar zo kan het dierenleed niet aangepakt worden.

Een vruchtbare kat brengt nestjes voor, en zo blijft het probleem in stand. We krijgen nog te vaak meldingen van mensen die de problematiek – met de beste bedoelingen – lieten ontsporen, en dan pas hulp inroepen. Daarom graag nog eens onze expliciete oproep om onmiddellijk zwerfkatten te melden."

Onze vrijwilligers krijgen een overeenkomst zodat ze erkend worden voor het vangen of voederen. Voederen van zwerfkatten mag immers zo maar niet.

De vrijwilligers kunnen daarmee aanduiden wie zij de juiste instructies hebben gegeven en vertrouwen om eventueel te helpen voederen. Zo is het belangrijk dat het eten overdag wordt gegeven en nadien ook verwijderd wordt zodat er geen ongedierte wordt aangetrokken.

Dit moet gecontroleerd gebeuren en in kaart gebracht worden, zodat de vrijwilligers een goed netwerk hebben van mensen waar ze beroep op kunnen doen.

Een belangrijk luik van het zwerfkattenplan betreft de sensibilisering aan de bevolking. Met de kattenmobiel van GAIA op de markt, en artikels in de stadskrant, werden stappen gezet. Dit zal nog geïntensifieerd worden.  Samen met de verdubbelde budgetten zou dat de problematiek duurzaam moeten oplossen en heel wat dierenleed de wereld uithelpen.

Vrijwilligers Ann, Heidi en Steffie: "Wij willen afsluiten met een oproep aan mensen om hun kat zoals wettelijk verplicht te chippen en onvruchtbaar te maken. Zo niet, kan dit op 5 jaar tijd voor 5000 nakomelingen zorgen, terwijl de asielen propvol zitten; dat is onverantwoord.

Chippen is ook belangrijk, zo weten we direct of het om een huiskat gaat of niet. Indien dat niet gebeurt, bestaat de kans dat de kat gevangen wordt en een grote knip in het oor krijgt, en herplaatst wordt." (pp)  Foto Nnieuws / Kater Holly heeft een leuk leven en houdt nauwgezet een politiek blunderboek bij...