Net als in onze buurlanden zijn nu ook in België de eerste twee uitbraken van het hoog pathogene vogelgriepvirus H5 bevestigd bij professionele bedrijven.

'Het gaat om twee pluimveebedrijven, in de gemeenten Alveringem (provincie West-Vlaanderen) en Ravels (provincie Antwerpen)', meldt FAVV.

'Om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, wordt – zoals bepaald in de Europese en Belgische wetgeving - het nog aanwezige pluimvee in de twee bedrijven geruimd en worden momenteel een beschermingszone van 3km en een bewakingszone van 10 km rond de haarden ingesteld.

Naast de reeds geldende maatregelen die een verspreiding van het virus moeten voorkomen, zijn rond beide pluimveehouderijen een beschermingszone met een straal van 3 km en een bewakingszone met een straal van 10km ingesteld.

De nieuwe zones komen bovenop de zones die in de afgelopen 2 weken in West-Vlaanderen werden afgebakend naar aanleiding van besmettingen met vogelgriep over de grens in Frankrijk. Binnen al deze gebieden worden bijkomende maatregelen, naast de reeds geldende maatregelen in het hele land, genomen.

Zo is het verplaatsen van alle pluimvee, andere vogels en broedeieren is verboden (doorvoer doorheen de zone is wel toegelaten).

Bovendien moet elke professionele pluimveehouder binnen de 24 uur een inventaris opmaken waarin aangegeven wordt hoeveel dieren er per soort gehouden worden. Al wie ziektetekens bij zijn pluimvee of vogels vaststelt, dient een dierenarts te raadplegen.'  Foto NNieuws.