In 3,5 jaar tijd zijn er in de regio Turnhout al 1.652 nieuwe jobs bijgekomen, die volledig te danken zijn aan steunmaatregelen aan ontwrichte zones. Een bedrijf dat een grote investering doet binnen zo'n zone – en hierdoor extra personeel kan aanwerven – moet twee jaar lang minder bedrijfsvoorheffing betalen.

"Sinds 1 december zijn er nog een heel aantal nieuwe straten ingekleurd als ontwrichte zone. Dat is positief nieuws voor onze bedrijven", zegt Roel Dockx, adjunct-gedelegeerd bestuurder van Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen.

De Turnhoutse regio is al sinds mei 2015 erkend als ontwrichte zone. Dat gebeurde na onder meer de sluiting van de Heinz-ketchupfabriek en een hoop ontslagen bij lampenfabrikant Philips.

Om bedrijven aan te zetten om in zo'n getroffen regio te investeren, zijn er gunstmaatregelen uitgewerkt. Bedrijven die een investering doen – zoals in een machine - kunnen een vrijstelling van 25 procent krijgen op de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing en dat 2 jaar lang. De investering moet dan wel leiden tot nieuwe arbeidsplaatsen.

Begin vorig jaar waren er in de regio Kempen 64 dossiers ontvankelijk verklaard door de Federale Overheidsdienst Financiën. Nu - december 2018 - zijn het er al 160. Sinds mei 2015 zijn er al 1.652 nieuwe jobs bijgekomen.

Dat aantal zal nog sterk oplopen nu sinds 1 december van dit jaar extra straten in de steunzone Turnhout zijn ingekleurd als ontwrichte zone.

"Dat is belangrijk nieuws, zowel voor de kleinere kmo's als voor de grotere bedrijven in onze regio. Zo goed als heel de provincie Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, en de oostzijde van Oost-Vlaanderen zijn nu een ontwrichte zone. Bedrijven in die zone kunnen een aanvraag indienen waarmee ze hun loonkosten kunnen verlagen", zegt Katty Geeraerts van Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen.

Gewogen op beleid

"We hebben als Voka in alle fases sterk gewogen op het beleid. Na de implementatie in 2016 zijn we in dialoog gebleven met de FOD Financiën en VLAIO, wat de nodige wijzigingen heeft opgeleverd", zegt Roel Dockx, adjunct-gedelegeerd bestuurder van Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen.

"Positief is ook dat bedrijven geen jaren moeten wachten op een tussenkomst van de overheid. Wie een aanvraag indient, kan al één of twee dagen later een goedkeuring krijgen. Als het dossier aan alle vereisten voldoet."

Wie wil nagaan of zijn bedrijf in een ontwrichte zone valt, kan dat bekijken op www.geopunt.be. Op de website klik je dan op 'bouwen en wonen', vervolgens op 'bedrijven' en dan op 'steunzones'. Voka - Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen helpt bedrijven die lid zijn gratis met advies en het indienen van zo'n aanvraag.