Voka Mechelen-Kempen vraagt automatische koppeling van lonen aan index te herbekijken.  Zes op de tien bedrijven in Mechelen-Kempen hebben hogere kosten omdat de grondstoffen duurder worden.

De inflatie - die daaruit voortvloeit - leidt uiteindelijk tot een loonstijging. Sneller dan verwacht. "We vragen om de automatische koppeling van de lonen aan de index te herbekijken. Dit is anders een bijkomende handicap die onze bedrijven kunnen missen", zegt Tom Laveren van Voka Mechelen-Kempen.

Deze week heeft het Planbureau de inflatieverwachtingen naar boven bijgesteld. Voor 2021-2022 wordt nu een stijging van de gezondheidsindex met 3,7% verwacht.

Dat is fors hoger dan de verwachte indexering van 2,8% waarmee rekening is gehouden bij de opstelling van het loonakkoord. In tegenstelling tot andere landen is er in België via de automatische indexering een directe link tussen hogere inflatie en sterkere loonstijgingen.

De afgesproken loonmarge van 0,4% bovenop de index zou de totale loonstijging voor de periode 2021-2022 brengen op 4,1%. Een onverwachte meerkost voor de bedrijven.

"Er is maanden onderhandeld over een loonakkoord, er werd gestaakt door de vakbonden en uiteindelijk moest de regering de knoop doorhakken. De inflatie en de koppeling van de lonen aan de index achterhalen dit alles.

We worden gewoon voorbij gestoken door de inflatie en de automatische indexaanpassing die andere landen niet kennen. Dit zal wegen op de groei en de competitiviteit.

Het herstel na de coronacrisis is nog broos. Werkgevers hebben in deze post-corona-tijd geen ruimte voor een té sterke loonstijging. Voka vraagt dat de automatische koppeling van de lonen aan de index wordt herbekeken", zegt Tom Laveren van Voka Mechelen-Kempen.

Personeelsgebrek nijpender

Uit de bevraging van Voka Mechelen-Kempen blijkt dat 1 op de 10 ondernemingen nu al betere loonvoorwaarden geeft voor een zelfde functie dan een half jaar geleden.

Dat maakt dat hun marges nog kleiner worden. Ze moeten dit doen om de vacatures ingevuld te krijgen. In de regio Mechelen-Kempen staan er op dit moment meer dan 6.500 vacatures open.

Als je de uitzendarbeid en jobstudenten erbij telt, kom je aan zo'n 21.000 openstaande jobaanbiedingen.