Voka Mechelen-Kempen trekt aan alarmbel op dag van Conferentie over Vlaamse arbeidsmarkt.

Voor de allereerste keer zullen er meer dan 10.000 vacatures niet ingevuld geraken op de arbeidsmarkt in de regio Mechelen en Kempen. Dat zal in juni gebeuren, zo blijkt uit de nieuwste conjunctuurbarometer van Voka Mechelen-Kempen.

"Dit is alarmerend. Het gaat om een stijging van 53 procent in één jaar tijd. We moeten ervoor zorgen dat dit onze economie niet volledig vertraagt."

Vandaag organiseert Vlaams minister van Werk Hilde Crevits, samen met de VDAB, de Conferentie over de Vlaamse arbeidsmarkt. Ook Voka is aanwezig. Met duidelijke voorstellen om tot een dwingender activeringsbeleid te komen.
Story image

"Als een nieuwe werkzoekende zich inschrijft, moet de arbeidsbemiddelaar al in de eerste week - in een gesprek - kunnen inschatten of die werkzoekende op eigen houtje een job kan vinden.

Als dat niet lukt, moet de VDAB die persoon binnen twee weken uitnodigen voor een nieuw face-to-facegesprek. Om dan een traject op maat uit te werken. Vandaag kan dat tot zes weken duren eer de bemiddelaar en de nieuwe werkzoekende elkaar zien.

Dat moet dus sneller. Zeker voor deze groep is het persoonlijk contact cruciaal. Ook het controleren en sanctioneren van werkonwilligen moet strikter," zegt Tom Laveren, gedelegeerd bestuurder van Voka Mechelen-Kempen.

Urgenter dan ooit

De vraag voor een dwingender activeringsbeleid is urgenter dan ooit. "Zeker als je de nieuwste conjunctuurbarometer van Voka Mechelen-Kempen bekijkt. De cijfers van de arbeidsmarkt zijn alarmerend.

De barometer - die zes maanden vooruit kan kijken in de tijd - toont aan dat we in juni voor de allereerste keer de kaap van 10.000 openstaande vacatures gaan bereiken. In juni vorig jaar stonden er 'nog maar' 6.551 vacatures open", aldus Laveren.

Volgens de laatste cijfers van de VDAB zijn er nu - in maart - 9.029 openstaande vacatures in de regio Mechelen en Kempen. In het arrondissement Mechelen zijn het er 4.133, in het arrondissement Turnhout 4.896.

Nog opvallend: voor de allereerste keer zakt de 'spanningsindicator' in het arrondissement Mechelen onder '2'. Dat wil zeggen dat als een bedrijf in de regio Mechelen een vacature uitschrijft, er gemiddeld minder dan 2 kandidaten op zullen afkomen. Vijf jaar geleden kon datzelfde bedrijf nog rekenen op gemiddeld 5 kandidaten.

In het arrondissement Turnhout zakt de spanningsindicator in de maand maart naar 2,15. Ook het laagste cijfer in vijf jaar tijd.'