Voka betreurt het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. "Vanuit economisch oogpunt is dit zonder enige twijfel een 'lose-lose' situatie", stelt gedelegeerd bestuurder van Voka, Hans Maertens.

Om de impact op de Vlaamse economie te beperken, is het belangrijk dat de er een breed en diep handelsakkoord afgesloten wordt tussen de EU en het VK wat allesbehalve gemakkelijk zal zijn gezien de beperkte tijd om te onderhandelen.

"En als die onderhandelingen verkeerd lopen, dan krijgen onze ondernemers alsnog een harde brexit op hun bord in 2021", waarschuwt Maertens. De bedrijfswereld moet zich dan ook verder voorbereiden op een harde brexit.

'Vanuit economisch oogpunt is het vertrek van het VK uit de EU zonder enige twijfel een 'lose-lose' situatie: Iedereen verliest'

Vlaanderen is naast Ierland en Nederland overigens één van de meest blootgestelde regio's in de EU: zelfs bij een zogenaamde zachte brexit staan er nog steeds 6.500 Vlaamse jobs op de helling en zal het handelsverkeer moeilijkheden en belemmeringen ondervinden.

Het enige lichtpuntje dat Voka nog ziet, is dat de onzekerheid even gaat liggen.

Dankzij het terugtrekkingsakkoord verandert er voor de Vlaamse bedrijfswereld quasi niets tot 31 december van dit jaar.

Eerste horde

"Maar gelukkig zijn we zeker niet", stelt de gedelegeerd bestuurder van Voka, Hans Maertens.

"Het terugtrekkingsakkoord is slechts de eerste horde in de afwikkeling van de brexit. De onderhandelingen over de toekomstige relatie tussen de EU en het VK komen eraan en ook die beloven alvast ook aartsmoeilijk te zijn."

De Britse Premier Boris Johnson wil immers tegen het einde van dit jaar een akkoord in kannen en kruiken hebben.

"Als je weet dat de onderhandelingen over het handelsverdrag met Canada meer dan 7 jaar hebben geduurd, wordt het duidelijk een huzarenstuk om in amper 11 maanden tijd een nieuwe en grondige relatie uit te werken tussen de EU en het VK", waarschuwt Hans Maertens.

Het grote gevaar is dan ook dat het uiteindelijke akkoord voor vele Vlaamse ondernemers te beperkt zal zijn.

"De EU en het VK moeten alles in het werk stellen om een zo breed mogelijk akkoord te onderhandelen dat handelsgericht en ondernemingsvriendelijk is", stelt Maertens.

"Gebeurt dit niet, dan zal de handel tussen Vlaanderen en het VK stukken moeilijker worden en zullen er vele jobs en toegevoegde waarde verloren gaan."

Begeleidende maatregelen

Een harde brexit is bovendien nog steeds niet van de baan. "Als de EU en het VK er niet in slagen om tot een onderhandeld akkoord te komen tegen het einde van dit jaar, krijgen onze ondernemers alsnog een harde brexit op hun bord", aldus Maertens.

"We horen van de FOD Economie dat er sinds een tweetal weken terug een opstoot is van het aantal bedrijven dat een brexit impact scan uitvoert. Vlaamse ondernemers moeten zich dus blijven voorbereiden op een harde brexit.

Voka zal alvast verder infosessies organiseren voor de bedrijven die zaken doen met het VK en bij de federale en Vlaamse regering blijven aandringen op begeleidende maatregelen voor de bedrijven in geval van een harde brexit.'

Op de foto : Gedelegeerd bestuurder van Voka, Hans Maertens/ Voka/ Nnieuws.