Voer dit jaar een nieuwe indexsprong in. Zonder indexsprong stijgen de lonen met 7 procent in twee jaar tijd.

Bedrijven hebben echt ademruimte nodig.

Dat zegt Wouter De Geest, op een digitale nieuwjaarsbijeenkomst van Voka vzw. Ook op het vlak van energie en arbeidsmarkt en in het stikstofdossier vragen ondernemers dringend oplossingen.

In de periode '21-'22 wordt een loonstijging met 7 procent verwacht. Voor de private sector betekent dit een meerkost van minstens 10,5 miljard euro.

Door de automatische loonindexering krijgen de ondernemingen die factuur sneller en directer op hun bord dan in de buurlanden, waar zo'n systeem niet bestaat. Dat zet de competitiviteit van onze ondernemingen onder immens grote druk.

Voka stelt een indexsprong voor. Eén overschrijding van de spilindex wordt overgeslagen. Sociale correcties voor de laagste lonen zijn wenselijk. Op langere termijn moeten we de automatische koppeling van de lonen aan de index herbekijken.

'Geen excuses meer'

Voor Voka is de indexsprong één element. Begin 2022 ligt er al een dikke boterham op de plank bij de ondernemers. Met torenhoge energieprijzen en een recordaantal openstaande vacatures.

Voka vraagt een beslissing in het stikstofdossier, de kernuitstap en wil concrete acties om meer mensen aan het werk te krijgen. Ook de nieuwe staatshervorming moet meer 'body' krijgen.

"Beslissingen in deze dossiers zijn écht nodig voor de toekomst van ons land. Corona is absoluut geen excuus meer om belangrijke beslissingen uit te stellen. Het is hoog tijd voor beleid in 2022", zegt Wouter De Geest, voorzitter van Voka, op een digitaal nieuwjaarsevent.

"Het gebrek aan politieke keuzes brengt de competitiviteit van onze ondernemingen in gevaar."

 Foto Voka/N.