Meer dan 600 Kempense bedrijfsleiders, kaderleden en medewerkers hebben dit jaar deelgenomen aan de langlopende leertrajecten georganiseerd door Voka – KvK Kempen. Dat is meer dan een verdubbeling van het aantal deelnemers in vergelijking met 2016.

'Onze vaste waarden doen het goed en groeien gestaag', zegt Renilde Craps, gedelegeerd bestuurder bij Voka – KvK Kempen. 'Maar de indrukwekkende stijging is te danken aan nieuw opgestarte projecten zoals Welt, de Real Estate Community Voka Kempen en exclusieve trajecten zoals Topvrouwen.'

Langlopende leertrajecten zijn trajecten met drie of meer sessies. 'Hieronder vallen vaste waarden zoals onze lerende netwerken en het peterschapsproject Plato', vertelt Craps. 'Deze blijven het goed doen.

Het lerend netwerk veiligheid en milieu is dit jaar bijvoorbeeld met 10% gegroeid en het lerend netwerk supply chain is zo uniek dat het deelnemers aantrekt vanuit heel Vlaanderen.'

Behoefte aan communities
De spectaculaire groei is echter toe te schrijven aan de duidelijke keuze voor vernieuwing, die Voka – KvK Kempen maakte. 'Vorig jaar sloten we af met 250 deelnemers aan de langlopende leertrajecten', rekent Craps. 'In 2017 zijn we met heel wat nieuwe initiatieven gestart.

Zo is de Real Estate Community Voka Kempen, het eerste vastgoednetwerk in onze regio, goed voor 120 deelnemers. Vijfendertig mensen stapten in het Welt-traject en vijftig vrouwen namen deel aan het exclusieve traject Topvrouwen. In totaal engageerden dit jaar meer dan zeshonderd mensen zich in een langlopend leertraject.

Aan het succes van deze trajecten zie je dat er een duidelijke behoefte is aan sterke communities. Vanuit Voka zullen we dan ook in 2018 blijven inzetten op het uitbreiden van dit aanbod.'

Breed palet
De deelnemers aan de langlopende leertrajecten komen uit alle segmenten van de Kempense bedrijfswereld. 'Het palet is heel breed', weet Craps. '1/3 van onze leden is vertegenwoordigd in minstens een netwerk met minstens een medewerker. We hebben deelnemers uit kleine bedrijven – ook uit eenmansbedrijven- en uit multinationals met 4500 medewerkers in dienst.

Bedrijfsleiders en kaderleden stappen in netwerken, maar ook milieucoördinatoren, topvrouwen en Management Assistents verenigen zich. En onze deelnemers zijn van alle leeftijden, zowel jonge mensen als senior-profielen vinden de weg naar onze netwerken.'

Van Ende & Roxy uit Herentals

Rob Van Ende (22 jaar) van Van Ende & Roxy uit Herentals neemt deel aan het Plato-traject Next Generation. Hij is de jongste deelnemer aan een langlopend leertraject. 'Als nieuweling in de sector is het netwerkgegeven de grootste toegevoegde waarde', zegt hij. 'Het Plato peterschapsproject helpt me daarbij ook om nieuwe inzichten te verwerven en kennis op te doen over leiderschap.'

Het meest ervaren lid is de 73-jarige François Peeters van Gheys Transport, die deel uitmaakt van het Lerend Netwerk Veiligheid & Milieu. 'De grootste troef van de leertrajecten zijn de contacten die je legt bij verschillende bedrijven', vertelt Peeters. 'Op die manier ontdekken je dat iedereen gemeenschappelijke uitdagingen heeft.

Daarbij kan je door bedrijfsbezoeken snel ideeën opdoen, die je kan toepassen binnen je eigen bedrijf. Persoonlijk zijn voor mij de contacten via Voka met de onderwijswereld een grote meerwaarde.'

Wil jij je ook graag laten inspireren door een netwerk of community, en zo in contact komen met gelijkgezinden om ervaringen te delen en van elkaar te leren? Neem dan contact op met Hanne Van Laer via 0475 85 53 40 of hanne.vanlaer@voka.be