Onder belangstelling van Ludwig Caluwé, gedeputeerde Economie van de Provincie Antwerpen, lanceerde Voka - Kamer van Koophandel Kempen, vanavond een unieke digitale tool om de aansluiting onderwijs – ondernemen professioneel te ondersteunen. ‘De bedrijfsrealiteit moet nadrukkelijker aanwezig zijn in ons onderwijs’, zegt Jan Hendrickx, algemeen directeur van Voka – KvK Kempen. ‘Met de lancering van deze tool hopen wij alvast ons steentje bij te dragen tot een betere aansluiting van het onderwijs op onze arbeidsmarkt.’

Leren op werkvloer is must voor toekomst onderwijs en ondernemers

Excellent onderwijs en een goede aansluiting met de ondernemingswereld is een essentieel onderdeel van economische groei en de toekomst voor de jongeren. In veel van onze buurlanden staat het onderwijs al veel dichter bij de bedrijfsrealiteit. ‘Leerlingen leren daar op de bedrijfsvloer hoe het is om hun kennis ook toe te passen in de praktijk, in een ondernemingscontext’, vertelt Hendrickx. ‘In Vlaanderen staat dit soort van onderwijs op de werkvloer echter nog in haar kinderschoenen.

Daarom wil Voka – KvK Kempen actief bruggen slaan tussen onderwijs en ondernemen. We willen mee op zoek naar meer kwaliteitsvolle stageplaatsen en op die manier werken aan  een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Zo bouwen we samen, onderwijs en ondernemers, aan de duurzaamheid van onze industriegedreven regio.‘

Rijke leeromgevingen

Voka werkt samen met het onderwijs, de ondernemers en de provincie Antwerpen aan de duurzaamheid van de industrie in de Kempen. De bedrijfswereld hunkert naar goed technisch talent. We willen de goesting voor techniek, wetenschappen, het vakmanschap, … aanwakkeren en actief bruggen bouwen tussen bedrijven en het onderwijs.

Scholen en bedrijven moeten rijke leeromgevingen worden die in elkaar vloeien, die opleiden en vormen en waarin leerlingen, ouders, leerkrachten, werkgevers, werknemers … kunnen participeren.

De leerlingen van vandaag zijn de werkkrachten en ondernemers van morgen. ‘De cijfers van jeugdwerkloosheid tonen aan dat we voor een grote uitdaging staan’, weet Ludwig Caluwé, gedeputeerde Economie van de Provincie Antwerpen. ‘Als provincie kunnen we de kloof tussen de vele jonge werklozen en de bedrijven met tal van vacatures helpen overbruggen.

We ondersteunen bedrijven bij hun zoektocht naar talent en helpen jongeren in hun zoektocht naar een boeiende en uitdagende job. Onze bedoeling is om zoveel mogelijk arbeidspotentieel en jobs te matchen. Kennismakingen faciliteren is een taak die we als provincie mee willen opnemen. Deze tool past dan ook perfect in deze kerntaak.’ 

www.onderwijs-ondernemen.be

Met de lancering van de digitale tool geeft Voka Kempen scholen en bedrijven de noodzakelijke IT-technische ondersteuning in het streven naar een betere aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt. ‘Onze tool maakt het makkelijker voor scholen en bedrijven om elkaar te vinden’, legt Guido Evens, adviseur Onderwijs & Ondernemen Voka – KvK Kempen uit.

‘Het is een ideaal middel om de stijgende vraag naar stages en bedrijfsbezoeken op te vangen. Leerkrachten kunnen via de tool ondernemers vinden die voor de klas willen getuigen, kunnen op zoek naar materiaal en middelen, enz. Via www.onderwijs-ondernemen.be kunnen scholen en bedrijven vooral contacten leggen, samen initiatieven nemen, elkaar inspireren en zich engageren voor een duurzame toekomst.’

Op de foto v.l.n.r. Hilde Robrechts directeur Heilig Graf Turnhout, Guido Evens adviseur Voka KvK Kempen, Ronny Van Broekhoven voorzitter Voka KvK Kempen,  Rony Bols ondervoorzitter Voka KvK Kempen,  Gedeputeerde Ludwig Caluwé,  Caroline Jansen directeur belangenbehartiging Voka KvK Kempen, Theo Verschaeren  lokale promotor onderwijs - ondernemen voor Voka KvK Kempen.