De schade die bedrijven gaan ondervinden door de coronacrisis kan oplopen tot 16 miljard euro. Dat stelt Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen.

Uit een bevraging bij 223 bedrijven in de regio Mechelen en Kempen blijkt dat 60 procent binnen 1 of 2 weken de tijdelijke werkloosheid moet aanvragen.

"Dat was nog voor de verstrengde maatregelen die vandaag ingaan. We roepen de overheden dan ook op om zo snel mogelijk een bijkomende set van zware steunmaatregelen te activeren", zegt gedelegeerd bestuurder Tom Laveren (foto).

Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen blijft al haar leden oproepen om ook de nieuwe gezondheidsmaatregelen te respecteren en toe te passen. "We stellen in de eerste plaats de gezondheid van de medewerkers voorop, en dan de continuïteit van onze bedrijven. Voor die continuïteit is dringend meer steun nodig", zegt Tom Laveren.

Uit een nieuwe bevraging bij 223 bedrijven in de regio Mechelen en Kempen blijkt dat bijna 60 procent van de bevraagde ondernemingen tijdelijke werkloosheid wil inroepen binnen 1 of 2 weken.

"Dat aantal zal nog hoger oplopen. Want de nieuwe en strengere maatregelen gaan pas vanmiddag in", zegt Laveren. "Alle niet-essentiële winkels moeten sluiten. Er wacht een financieel drama."

Bij bijna 80 procent van de bevraagde bedrijven is er sprake van onmiddellijk omzetverlies. Bij een kwart gaat het zelfs om een omzetdaling van de helft of meer.

16 miljard

Voka – Kamer van Koophandel heeft een duidelijke vraag. "Onze economie kan dit niet overleven zonder bijkomende steunmaatregelen.

Nu al is de economische impact groter dan bij de terreuraanslagen van 4 jaar geleden. We stevenen af op een economische schade tot 16 miljard euro. We moeten dan ook alles op alles zetten om te vermijden dat deze crisis nog erger wordt dan de kredietcrisis van 2008-2009", waarschuwt Tom Laveren.

Op Vlaams niveau zijn al een aantal maatregelen genomen. Zoals de hinderpremie, het uitstel van aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing tot september, de uitbreiding van de crisiswaarborg bij PMW, ...

Vandaag worden wellicht nog bijkomende maatregelen genomen.

Maar Voka vraagt dat er ook op federaal niveau snel en kordaat maatregelen genomen en uitgevoerd worden om bedrijven te ondersteunen en dit in overleg met de gewesten:

uitbreiden en vereenvoudigen van de procedure voor tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht en economische redenen zodat dit snel kan aangevraagd worden

uitstel of spreiding van betaling voor personenbelasting, vennootschapsbelasting, BTW en bedrijfsvoorheffing

de maand gewaarborgd inkomen bij ziekte omwille van coronavirus op te nemen in de ziekteverzekering in plaats van te betalen door de werkgever

een waarborg- en overbruggingsplan van de regeringen, de Nationale Bank en de financiële instellingen voor de bedrijven die hun leningen of kredieten niet kunnen aflossen of in liquiditeitsnood geraken.'  Foto Nnieuws.