Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen verplaatst, in nauw overleg met betrokken autoriteiten, alle geplande events, opleidingen en leertrajecten naar een latere datum. Tegelijk versterkt onze Voka-Kamer de dienstverlening om onze bedrijven te ondersteunen en informeren.

Wat betekent dit concreet voor u?

Ik heb een oorsprongscertificaat nodig. Is dit nog mogelijk?

Ons exportloket en onze kantoren in Mechelen en Geel blijven open voor ondernemers. Wie oorsprongscertificaten nodig heeft, kan die blijven aanvragen. Dit kan op dinsdag en donderdag van 9 tot 17 uur. DigiChambers blijft ook actief.

Ik kom binnenkort naar een event van Voka. Gaat dit nog door?

Nee. We hechten het grootste belang aan het welzijn en de gezondheid van onze deelnemers, docenten en medewerkers. Daarom stoppen we onmiddellijk met alle interne opleidingen, onze events en leertrajecten én stellen we die uit naar een latere datum. Dit is een gevolg van de nieuwe adviezen en maatregelen die de federale regering heeft aangekondigd. U zal binnenkort een mail krijgen met de mededeling. Al deze maatregelen gelden tot en met 3 april.

Ik heb een concrete vraag in verband met corona voor mijn onderneming. Waar kan ik terecht?

Onze hotline blijft actief en wordt versterkt. De hotline is bereikbaar op 0800 30 232. We willen u als ondernemer meer dan ooit bijstaan met dringende vragen. We verwijzen u ook naar de veelgestelde vragen op onze website. https://www.voka.be/coronavirus-faq?scroll-to=wat-met-voka-activiteiten-19300

Wat vraagt Voka aan de regering voor de getroffen bedrijven?

Voka vraagt ook concrete begeleidende maatregelen en tegemoetkomingen voor de getroffen bedrijven en hun medewerkers. Volgens een Voka-peiling bij 1.500 Vlaamse bedrijven in de voorbije 48 uren, blijkt dat het voor 2/3e van hen niet mogelijk is om iedereen thuis te laten werken. Daarom is het voor Voka cruciaal dat overheden, scholen en crèches kinderopvang blijven voorzien voor werkende ouders.

De Vlaamse regering heeft al enkele steunmaatregelen voorzien. Er komt een eenmalige premie van 4.000 euro voor cafés en restaurants die volledig moeten sluiten. Voor winkels die in het weekend de deuren toe doen, gaat het om 2.000 euro. Mocht de sluiting langer dan de komende drie weken duren, dan komt er forfaitair bedrag van 160 euro per sluitingsdag bovenop.

Er wordt ook 100 miljoen euro extra uitgetrokken voor een crisiswaarborg. Bedrijven in financiële moeilijkheden met bestaande financiële schuld kunnen bij de banken om een nieuwe schuldenregeling vragen. Voor de nieuwe schuldenregeling zal de Vlaamse overheid voor 75 procent garant staan.

Sommige gezinnen zullen door tijdelijke werkloosheid minder inkomsten hebben. De regering zal verdere maatregelen met de banken afspreken zodat zij niet in de problemen komen.

Volg onze communicatie op onze social media en op onze website: http://www.voka.be/mechelen-kempen