Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

'Voka Mechelen-Kempen verwerpt algemene stakings- en actiedag'

Voka Mechelen-Kempen veroordeelt en verwerpt de algemene stakings- en actiedag van woensdag 9 november en somt 5 redenen op waarom staken ons allemaal zuur dreigt op te breken in deze context van oplopende energie- en loonkosten en een economische recessie.

“De concurrentiekracht van onze bedrijven vormt de basis voor de koopkracht van de Vlamingen. Als we dat fundament niet dringend onderstutten, dan dreigt structurele economische schade waar we enkel met harde en pijnlijke maatregelen nog van herstellen. Door nu te staken en actie te voeren doen de vakbonden het omgekeerde van wat nodig is.

Door nog meer loon te eisen bovenop de inflatie geven ze de concurrentiekracht een nieuwe mokerslag. Producten en diensten in andere landen worden goedkoper waardoor bedrijven bij ons moeten sluiten. Met nu al een recessie en slechte vooruitzichten is staken ronduit onverantwoord en onaanvaardbaar! Onze ondernemingen kunnen voor die acties geen enkel begrip opbrengen”, zegt Tom Laveren, gedelegeerd bestuurder van Voka Mechelen-Kempen.

Deel dit artikel