Door de tweede lockdown krijgt de economie in Mechelen en Kempen opnieuw een zware klap. Nieuwe ramingen van Voka tonen aan dat er een terugval komt van 4,5% van het bruto binnenlands product.

"Voor de regio Mechelen en Kempen gaat het om een terugval van 400 miljoen euro ten opzichte van het derde kwartaal. We zitten officieel in een 'W-curve', zoals een jojo. Dit moeten we stoppen.

We hebben daarom dringend een totaalaanpak nodig: een heldere vaccinatiestrategie én een krachtdadig beleid voor het testen, tracken en tracen", stelt Tom Laveren, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Mechelen-Kempen.

De Voka-Kamer in Mechelen en Kempen heeft in de nieuwste enquête 101 ondernemingen in de regio bevraagd. Nog altijd 75 procent van de bevraagde ondernemers geeft aan dat ze omzetverlies hebben.

En één op de tien bedrijven heeft maar tot het einde van het jaar voldoende middelen om bijvoorbeeld de huur, belastingen of RSZ te betalen.

Na de positieve heropleving van 10,7% in het derde kwartaal van dit jaar, ziet het einde van het jaar er minder uit. Volgens nieuwe ramingen van Voka komt er een terugval van 4,5% van het bruto binnenlands product in het vierde kwartaal.

"Voor onze regio Mechelen en Kempen komt dat neer op een terugval van 400 miljoen euro, ten opzichte van het derde kwartaal. Het gaat om producten en diensten die alle bedrijven samen niet kunnen leveren en verkopen.

Het zal ook een pak lager liggen dan het vierde kwartaal van vorig jaar. Het vierde kwartaal is traditioneel het beste van het hele jaar", zegt Tom Laveren, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Mechelen-Kempen.

Totaalaanpak

Voka – KvK Mechelen-Kempen schuift drie actiepunten naar voor. Om koste wat het kost een derde golf te vermijden.

"Prioritair blijft een performant test-, track- en tracebeleid. We werken daar al maanden aan maar dit staat nog altijd niet op punt en het systeem blijft hiaten vertonen", zegt Laveren.

"De sneltesten zullen een belangrijke rol spelen. Die moeten dan wel zorgen voor een ingekorte quarantaineperiode, anders hebben ze weinig meerwaarde. Onze Voka-Kamer dringt aan op duidelijke regels die de quarantaine bij negatieve sneltesten verkorten."

"We hebben deze week hoopvol nieuws gekregen van Pfizer, het bedrijf dat vanuit onze regio hard meewerkt aan dé oplossing voor dit mondiale probleem.

Maar we moeten nu snel een plan uittekenen om de logistiek, distributie en toediening van vaccins te stroomlijnen.

We moeten voor eens en voor altijd met dit virus en haar grip op onze maatschappij en economie afrekenen", zegt Laveren.

"De voorbije weken werden er heel wat goede maatregelen genomen voor de korte termijn, maar nu is het noodzakelijk om een plan te hebben voor heel 2021 en hierover helder te communiceren."