U bent hier

Voka : 'Weinig stakingsbereidheid in privésector, maar grote economische schade'

Nationaal | Vlaanderen
19.12.2014 - 17.16u
Door: Herman Gezelle

De campagne met drie regionale stakingen en een nationale stakingsdag heeft al bij al een beperkte impact gehad in de meeste kmo’s. Dat stelt Voka vast, op basis van de bevragingen die het uitvoerde naar aanleiding van de acties. “We zagen telkens  een lage stakingsbereidheid in de  Vlaamse en Brusselse bedrijven. Vooral bij overheidsdiensten en grote ondernemingen was er veel hinder”, zegt gedelegeerd bestuurder Jo Libeer. “Maar de economische schade is onevenredig hoog in vergelijking met het aantal stakers." 

 

De vakbonden zijn blijkbaar van tactiek veranderd. Terwijl bij de staking in 2012 slechts drie procent van de ondernemingen hinder ondervond door het afsluiten van hun bedrijfsterrein, was dat vandaag bijna 25%. Kleine groepen blokkeren het werk voor velen. Dat is onaanvaardbaar.”

Voka bevroeg de afgelopen vier maandagen zijn leden. Daaruit valt een vrij stabiel beeld vast te stellen. Tussen de 70 en 80 procent van de ondernemingen hebben tijdens de acties weinig tot geen hinder ondervonden. De hinder was wel groot in de openbare sector en bij een aantal grote ondernemingen.

Bedrijven hebben de afgelopen maandagen wel hun voorzorgen genomen. Terwijl in 2012 nog maar 5% van de bedrijven inzetten op thuiswerk zijn dat er vandaag bijna 1 op 4. “Ook het feit dat in heel wat ondernemingen afspraken konden worden gemaakt over hoe het werk georganiseerd kon worden, geeft aan dat de sociale dialoog in de onderneming zelf wel degelijk werkt”, merkt Jo Libeer op.

Andere tactiek

Opvallend is dat de vakbonden blijkbaar wel van tactiek veranderd zijn. “Waar we bij de grote staking in 2012 vaststelden dat slechts drie procent van de ondernemingen werden gehinderd omdat hun bedrijventerrein werd afgesloten, is dat vandaag bijna één op de vier. Dat is onaanvaardbaar. Wij respecteren het recht op staken. Maar er is een verschil tussen het stakingsrecht en het overtreden van de strafwet. Het blokkeren van de openbare weg is een misdrijf.”

Negatief effect op langere termijn

“Vooral het blokkeren van onze logistieke poorten, de havens en de nationale luchthaven, doen de economische schade oplopen. We berekenden dat de totale kostprijs van de 4 stakingsdagen samen ongeveer 600 miljoen euro bedraagt. Dat betekent dat dus ook de overheid een pak inkomsten zal mislopen”, stelt Voka.

Bijkomend kwam ons land ook telkens negatief in het nieuws. Jo Libeer: “De gevolgen van de stakingsacties, en de aankondiging van de vakbonden dat er mogelijk na nieuwjaar nog verdere acties op til zijn, zijn bijzonder schadelijk voor ons imago in het buitenland. Het aantrekken van nieuwe bedrijven, nieuwe klanten of nieuwe investeringen dreigt daardoor voor langere tijd negatief beïnvloed te worden."

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Webdesign door Intracto