Op 20 maart verzamelt de brede sector van de geestelijke gezondheidszorg zich opnieuw voor een 2e Staten-Generaal.

Op 20 maart, van 9u30 tot 12u30, kan je de 2e Staten-Generaal van de Geestelijke Gezondheidszorg online volgen.

De Staten-Generaal van de Geestelijke Gezondheidszorg is een sectorbreed platform, bestaande uit professionals, beroepsfederaties, zorgorganisaties, ervaringsdeskundigen, familieleden en sympathisanten die ijveren voor een betere geestelijke gezondheidszorg.

Vertrekpunt daarbij is niet een bepaalde groep professionals of (soort) zorgorganisatie, maar het welzijn van de zorggebruiker.

Het noodprogramma en masterprogramma dat voortvloeide uit de eerste Staten-Generaal (maart 2019) werd intussen aan diverse beleidsmakers gepresenteerd. In de tweede Staten-Generaal brengt het platform (online) verslag uit aan de bredere sector over hun werkzaamheden.

In deze tweede bijeenkomst wordt verder verdiepend gewerkt op het ingeslagen pad door meer in te zoomen op de zorg voor kinderen en jongeren en de betrokkenheid van de context.

De opmerkingen worden voorgelegd aan de bevoegde ministers, resp. minister Frank Vandenbroucke en minister Wouter Beke. Het geheel wordt aan elkaar gepraat door journalisten Dirk Draulans en Guy Tegenbos.

Het volledige programma bekijk je hier.

Deelname aan de Staten-Generaal is gratis.

Inschrijven kan via deze link.