Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vroeg een omgevingsvergunning aan voor de aanleg van nieuwe fietspaden langs de Aarschotsebaan (N10) in Berlaar.

Die vergunningsaanvraag is nu ontvankelijk verklaard en het openbaar onderzoek start op maandag 7 februari.

Opnieuw een belangrijke mijlpaal richting de eerste schop in de grond. Als alles goed verloopt, wil Wegen en Verkeer nog in de loop van dit jaar starten met de voorbereidende werken.

De plannen werden al een eerste keer toegelicht tijdens een online infosessie in oktober vorig jaar. Ondertussen werd de omgevingsvergunning ontvankelijk verklaard en kan het openbaar onderzoek starten.

Vanaf maandag 7 februari hebben geïnteresseerden 30 dagen de tijd om de plannen in te kijken en eventuele opmerkingen in te dienen. Dit kan ofwel online bij het omgevingsloket of op de dienst omgeving van de gemeente Berlaar of de stad Lier.

Vrijliggende comfortabele fietspaden en nieuwe riolering

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: "De aanleg van comfortabele en veilige fietspaden zijn een prioriteit binnen mijn beleid. Ik ben dan ook tevreden dat AWV de fietspaden langs de Aarschotsebaan (N10) in Berlaar en Lier volledig gaat vernieuwen.

Vanaf het kruispunt met de Sander de Vosstraat tot aan het kruispunt met de Houwstraat worden de smalle fietsstroken vervangen door vrijliggende comfortabele enkelrichtingsfietspaden van 1,75 tot 2 meter breed."

Daarnaast maakt de rioolbeheer van de gelegenheid gebruik om de riolering grondig te vernieuwen, waarbij regenwater en afvalwater gescheiden wordt afgevoerd. Waar mogelijk wordt met open grachten voor het regenwater gewerkt.

Volledige vernieuwing fietspaden op N10

Dit project maakt onderdeel uit van de herinrichting van de fietspaden langs de N10 in Heist-op-den-Berg, Putte, Berlaar en Lier.

Het traject is in totaal meer dan 10 km lang. Met deze werken zet het agentschap sterk in op een verhoging van het fietscomfort en de veiligheid.