De problemen rond schepen Yoleen Van Camp (N-VA) blijven zich opstapelen.  De voltallige Herentalse gemeenteraad heeft de flagrante overtreding van de gemeentewet door schepen Van Camp unaniem afgekeurd. Een uitzonderlijk bijeengeroepen deontologische commissie heeft dat beslist. 

Volgens insiders in het administratief centrum is dit de allereerste keer in de geschiedenis van de stad Herentals dat een schepen zo in de fout gaat en unaniem veroordeeld wordt.

Opvallend is ook dat de schepen dus niet alleen door de oppositie, maar ook door coalitiepartner CD&V én haar eigen fractie N-VA zwaar berispt wordt.

'Marktkramer Geert Luyckx wilde een paar maanden geleden toetreden tot het Herentalse marktcomité, maar kreeg een njèt van Van Camp', zegt gemeenteraadsvoorzitter Bart Michiels (CD&V).  'Hij werd politieke sympathieën verweten (Open Vld) en tijdens de gemeenteraad maakte schepen Van Camp ook nog financiële tekortkomingen van de marktkamer openbaar.  Dit is voor een gemeenteraadslid/ schepen absoluut verboden. 

Het is een flagrante schending van de privavy van de burger, en een overtreding van de gemeentewet.

'Door haar toelichting van dit punt tijdens de openbare zitting werd de privacy van de betrokken kandidaat geschonden', stelt de commissie vast. 'De informatie bleek achteraf ook nog eens totaal fout te zijn.'  Een schepenambt valt net als een ambtenaar, onder de tuchtstrafregeling.  Een schepen van een gemeente wordt een tuchtstraf opgelegd door de Vlaamse minister (VVSG, bron).

'Zeer krachtig signaal'

'De manier waarop de schepen te werk ging, was er voor alle raadsleden mijlenver over. “Het unaniem uitspreken van een afkeuring is de enige mogelijkheid die een deontologische commissie en gemeenteraad heeft, maar tegelijk is het een krachtig signaal”, zegt gemeenteraadsvoorzitter Bart Michiels (CD&V).
 
Het is wellicht ook de alleréérste keer in de geschiedenis van de stad dat zoiets gebeurt. 'Dit signaal moet er mee toe bijdragen dat het vertrouwen van de burger in het bestuur kan hersteld worden. Persoonlijke informatie kan, mag en zal niet meer gebruikt worden in een politieke discussie.'

Jan Bertels (Sp.a) : 'Het vertrouwen van de burger in de schepen en de politiek is fel geschonden'

“Het vertrouwen van de burger in de politiek en het bestuur moet hersteld worden en dat doe je niet door nu spelletjes te gaan spelen en het ontslag van de schepen te eisen”, reageert  Jan Bertels (Sp.a). “Daarover kan enkel de betrokkene oordelen.”

Naast het debat en de visie van de deontologische commissie zijn er uiteraard nog wel de lopende klachten van de marktkramer bij het gelijkekansencentrum Unia en bij het Binnenlands Bestuur (schending privacy), tegen schepen Van Camp.    Het stadsbestuur van Herentals zal hieraan, zoals wettelijke verplicht, haar volle medewerking verlenen.

Het rommelt al langer rond schepen Van Camp. 'Het lijkt een polariserende figuur in Herentals te zijn', liet een deskundige deontologie weten.  'Ook in het lokaal N-VA-bestuur staan al meer dan een jaar de politieke neuzen niet meer in dezelfde richting rond de persoon Van Camp', klink het bij de 12 ex-bestuursleden.  'Sinds haar 'kunstmatige' verhuis van Kasterlee naar Herentals, enkel en alleen voor politieke doeleinden, gaat het alsmaar bergaf.'  (pp)