Vlaams minister van Werk Hilde Crevits zal de subsidie voor dienstencheques vanaf 1 januari 2021 verhogen met 0,12 euro per cheque. Dat betekent een extra investering van 11 miljoen euro.

Dat is het verschil tussen de indexering van 73% zoals die nu is en 100% indexering. Met de maatregel geeft minister Crevits de dienstencheque-bedrijven financieel meer ademruimte.

Uit de uitgebreide rendabiliteitsanalyse blijkt dat veel ondernemingen in de sector het moeilijk hebben. De sector is nochtans belangrijk voor veel gebruikers.

Uit het jaarrapport 2020 van de dienstenchequesector blijkt dat 776.461 Vlaamse gebruikers samen voor 92,8 miljoen aan dienstencheques hebben gekocht in 2019. Dat is een stijging van 3% in vergelijking met een jaar eerder. Voor het eerst zijn meer dan 100.000 gebruikers van dienstencheques ouder dan 80.

"De dienstenchequesector heeft het financieel moeilijk. Om de druk te verlichten, werd beslist de tegemoetkoming per dienstencheque te verhogen met 0,12 euro, goed voor een totale investering van 11 miljoen euro. Het is belangrijk om deze sector goed te ondersteunen.

De huishoudhulpen zijn voor veel gezinnen en ouderen onmisbaar. Bovendien zorgt de sector voor een duurzame tewerkstelling voor heel wat mensen. Tegelijk komen we hiermee tegemoet aan een brede vraag vanuit de sector en vanuit het Vlaams parlement" - Hilde Crevits

Jaarrapport 2020

De dienstenchequesector is een belangrijke sector in Vlaanderen met 103.000 werknemers in 1.282 dienstenchequebedrijven. De afgelopen jaren groeide de aankoop van dienstencheques met ongeveer 3% op jaarbasis, dat blijkt uit het Jaarrapport Dienstencheques 2020.

4 op de 10 dienstenchequeklanten zijn dertigers en veertigers, vooral werkende koppels met kinderen. De dienstencheques zijn voor hen een belangrijke steun om werk en gezin te combineren. 1 op de 3 klanten zijn 65-plussers.

De intensiteit van het verbruik van dienstencheques varieert sterk naar leeftijd. Het is het hoogst bij veertigers, dikwijls een drukke levensfase met opgroeiende kinderen en een baan en het laagst bij personen jonger dan 30 jaar. 65-plussers zitten daar tussenin.

Opvallend is dat het aantal 80-plussers dat dienstencheques gebruikt voor het eerst de kaap van 100.000 overschrijdt. Zij zijn vooral alleenstaand (44%) of maken deel uit van een koppel dat geen kinderen (meer) ten laste heeft (45%).

Dienstencheques zijn steeds meer van belang voor de levenskwaliteit van oudere gebruikers. In combinatie met andere voorzieningen en dienstverleningen, stellen dienstencheques hen in staat om langer thuis te blijven wonen.

Tot 2016 steeg het aantal dienstenchequewerknemers snel, waarna er in 2017 en 2018 een stabilisatie kwam met 102.666 werknemers in 2018 en 102.195 in 2017.

Deze stabilisatie wijst op een toenemende krapte van het arbeidsaanbod. Om de krapte op te vangen, werd er 2 miljoen euro extra geïnvesteerd bij VDAB om job- en taalcoachingtrajecten op te zetten richting de dienstenchequebedrijven.

Veel dienstenchequewerknemers zijn vrouwen (98%) en werken voornamelijk deeltijds (93%). Er werken relatief weinig jongeren (16%) in de dienstencheques, maar veel dertigers en veertigers (54%). De vergrijzing neemt op die manier snel toe: één derde van de werknemers is ouder dan 50 jaar.

Het dienstenchequestelsel geeft substantiële jobkansen aan werknemers met een migratieachtergrond. In 2018 had 4 op de 10 werknemers een migratieachtergrond.

Het rapport bevat voor het eerst ook een analyse van de in- en uitstroom van werknemers in de dienstenchequesector. Uit de resultaten blijkt dat een job in de dienstenchequesector voor velen een relatief stabiele job is.

Binnen het jaar verdwijnt ongeveer 18% van de werknemers uit het stelsel, maar een ruime helft (55,5%) van de werknemers blijft gedurende 5 of meerdere jaren aan het werk.

11 miljoen euro extra

De uitdagingen in de sector zijn groot. Op vraag van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits werd dit jaar ook voor het eerst een grondige rendabiliteitsstudie van de sector gemaakt.

Uit de studie blijkt dat de rendabiliteit van de bedrijven een uitdaging is. Er wordt winst gemaakt, maar de winst daalt en ook het aantal bedrijven dat winst maakt, daalt.

Die rendabiliteit is sterk gekoppeld aan de loonkosten die 90% van de totale kosten van de dienstenchequebedrijven uitmaken. Een stijging van de lonen betekent voor de bedrijven dus een belangrijke meerkost.

Bij een stijging van de lonen van de werknemers door de automatische indexering, past Vlaanderen slechts 73% van de indexering van de totale inruilwaarde toe. Het gedeelte van de loonstijging dat niet door de 73%-indexering van de cheque wordt gedekt, moet telkens door de bedrijven zelf worden opgevangen.

In maart van dit jaar werden de lonen met 2% geïndexeerd. Die hogere kost voor de bedrijven werd slechts gedeeltelijk gecompenseerd door een stijging van de subsidie door de Vlaamse overheid met 0,34 euro.

Gezien de coronacrisis, bijkomende kosten voor de bedrijven, de uitdagingen in de sector en de beperkte marge heeft Vlaams minister van Werk Hilde Crevits nu beslist om de subsidie per dienstencheque met 0,12 euro te verhogen in 2021.

Dat betekent een investering van 11 miljoen euro. Door de financiële situatie van de ondernemingen versterken is er ook meer ruimte om te investeren in de arbeidsvoorwaarden van de huishoudhulpen.

Zo wordt de huidige tegemoetkoming van respectievelijk 14,36 euro voor een cheque van 9 euro (de eerste 400 cheques die je aankoopt) en 13,36 euro voor een cheque van 10 euro (de volgende 100 cheques die je aankoopt), verhoogd met 0,12 euro tot respectievelijk 14,48 euro en 13,48 euro.

Met deze verhoging past minister Crevits een correctie toe op de laatste gedeeltelijke indexering van de dienstencheques die uitgegeven werden sinds 1 maart 2020. De verhoging van de inruilwaarde gaat in op 1 januari 2021 en zal van toepassing zijn op alle dienstencheques die worden uitgegeven vanaf die datum.

Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits: "De dienstencheques zijn een grote steun voor de gebruikers en maken een essentieel deel uit van onze economie en arbeidsmarkt.

Voor de toekomst van de sector is het essentieel dat er voldoende medewerkers worden gevonden om er een blijvend succes van te maken.

Vandaar ook het grote belang om ervoor te zorgen dat de bedrijven rendabel zijn. Daarom wordt de subsidie die Vlaanderen geeft per dienstencheque met 0,12 euro opgetrokken. Zo is 100% van de indexering van de lonen eerder dit jaar gedekt door de hogere subsidie."