Woensdag start aannemer Dierckx nv in opdracht van Pidpa met het vernieuwen van de leidingen in Bergense Steenweg, het gedeelte tussen Cardijnlaan en Koestraat. Op dit gedeelte zal Eandis geen werkzaamheden uitvoeren.

In het kader van de geplande weg- en rioleringswerken in Zwanenberg en Bergense Steenweg willen Pidpa en Eandis hun leidingen vernieuwen in het gedeelte tussen Koestraat en Cardijnlaan.

Tijdens de werken zal de toegelaten snelheid beperkt worden tot 30 km per uur, geldt er beurtelings verkeer en is het verboden te parkeren langs beide zijden van de weg.

De voorziene duur van de werken bedraagt 59 kalenderdagen. Uiteraard zijn deze werken weersafhankelijk waardoor wijzigingen in de plannen mogelijk zijn.

Na deze werken zal Eandis, in synergie met Pidpa en Proximus starten in Zwanenberg.