U bent hier

Voorbereidende werken omgeving complex Geel-Oost van start

Geel | Laakdal regio | Vlaanderen | Westerlo
03.03.2021 - 14.17u
Door: Mark Jaspers

Rooien van bomen en archeologisch onderzoek

De vernieuwing van het kruispunt van de Nieuwebaan (N174) met de op- en afritten naar de E313 in Laakdal/Geel-Oost zit al geruime tijd in de pijplijn. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat deze plek vlotter en veiliger maken voor alle weggebruikers. De heraanleg zal later dit voorjaar starten, naar verwachting eind april. De voorbereidingen beginnen deze week.

Voorbereidende werken buiten de rijweg

Voordat de eigenlijke wegenwerken kunnen starten, maakt Wegen en Verkeer het terrein bouwrijp. In eerste instantie gebeurt dat in de hoek tussen de Nieuwebaan en de op- en afrit van de E313 richting Hasselt. Eerder werd hier al een oude woning afgebroken.

Vanaf donderdag 4 maart zal een aannemer daar bomen en beplanting rooien, zodat er vervolgens archeologisch onderzoek kan plaatsvinden. Via proefsleuven en boringen zal er gekeken worden of er archeologische interessante elementen aanwezig zijn in de ondergrond.

Tegelijk zullen er ook al enkele voorbereidende nutswerken uitgevoerd worden.

Deze voorbereidende werken gebeuren op het openbaar domein naast de rijweg, waardoor er nauwelijks tot geen hinder voor het verkeer zal zijn.

Tijdelijke weg voor verkeer tijdens hoofdwerken

Naar verwachting kan de eigenlijke herinrichting van de Nieuwebaan en de kruispunten aan de op- en afritten eind april starten. Die werken zullen ongeveer 8 maanden duren en gebeuren in verschillende fases. De werken zullen zeker wel merkbaar zijn voor het verkeer, maar de vertragingen en omleidingen blijven beperkt.

Bij de start van de eerste fase leggen we bijvoorbeeld een tijdelijke werfweg aan voor het noord-zuidverkeer op de Nieuwebaan, zodat dit verkeer langs de werfzone kan passeren. Ook de op- en afritten van de E313 blijven, op twee à drie weken na, steeds bereikbaar.

Het project in een notendop

De twee kruispunten met de Heikantstraat en met de op- en afrit van de E313 worden vervangen door één nieuwe dubbelstrooksrotonde, zodat de doorstroming van het verkeer vlotter en veiliger kan verlopen.

Verder voorziet AWV een breed, vrijliggend dubbelrichtingsfietspad langs de N174 van net voor de nieuwe rotonde tot aan de 'Triangel' (kruispunt N174-Steenweg op Meerhout-Hezemeer). Zo verhoogt ook de veiligheid van en het rijcomfort voor fietsers opmerkelijk.

Tot slot wil het agentschap met de aanleg van een nieuwe carpoolparking met 74 parkeerplaatsen en fietsenstalling (ten zuiden van de rotonde) carpoolen aantrekkelijker maken en het aantal auto's op de (snel)wegen doen dalen.

Meer info volgt later

Meer informatie over de fasering van de werken en de precieze verkeershinder per fase volgt later. De meest actuele info is steeds beschikbaar via www.wegenenverkeer.be/laakdal. Geïnteresseerden kunnen zich via de site ook abonneren op een digitale nieuwsbrief van AWV over de werken.
Meer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Webdesign door Intracto