Vorige week besliste de Eerstelijnszone Pallieterland om het vaccinatiecentrum voor de gemeenten Lier, Duffel, Berlaar, Ranst en Nijlen in te richten in CC De Mol in Lier.

Ondertussen wordt volop werk gemaakt van een snelle uitrol van dit vaccinatiecentrum. De logistieke inrichting zal toevertrouwd worden aan een externe partner die eerstdaags aangesteld wordt.

Om de werking van het centrum vlot te laten verlopen zijn heel wat helpende handen nodig. Zowel vrijwilligers met medische achtergrond als vrijwilligers die onthaal- en administratieve taken opnemen.

Wie zin heeft om zich hier de komende maanden voor in te zetten kan zich vanaf dinsdag 19 januari registreren via een online formulier.

Wie ondertussen vragen heeft over het vaccinatiecentrum Pallieterland kan hiervoor terecht op vaccinatiecentrum@lier.be of tel. 03 8000 410.

Dit nummer is actief van maandag tot vrijdag van 9 tot 12.30 uur en maandag tot donderdag ook van 14 tot 16 uur. Eens het vaccinatiecentrum in werking is zullen de uren uitgebreid worden.

In de loop van volgende week zal ook de website www.vaccinatiecentrumpallieterland.be online staan. Op de site kan je terecht voor algemene info over het vaccinatiecentrum. De info op de website zal regelmatig aangevuld worden.