Uit een antwoord op een parlementaire vraag van federaal parlementslid Yoleen Van Camp (N-VA) uit Herentals aan minister Jambon blijkt dat er de voorbije 5 jaar bijna 400 gevallen van agressie en criminaliteit plaatsvonden in de Kempense ziekenhuizen van Turnhout, Geel, Herentals en Mol.

Van Camp: "Door in te zetten op akkoorden en protocollen tussen politie en ziekenhuizen zien we voor de meeste ziekenhuizen wel een daling de laatste jaren, enkel in Herentals is er de voorbije 3 jaar telkens een lichte stijging geweest".

De vier Kempense ziekenhuizen – Turnhout, Geel, Mol en Herentals – kampen alle voornamelijk met gevallen van diefstal. Enkel in Geel is de problematiek wel fel teruggedrongen, van 11 gevallen in 2012 tot nog slechts 4 gevallen in 2015. In Mol bleef het met 7 feiten in 2012 versus 6 in 2015 status quo.

Voor de ziekenhuizen van Turnhout gaat het om een lichte stijging, van 25 naar 29 gevallen. Enkel stad Herentals scoort slecht; daar verdubbelde het aantal diefstallen op een paar jaar tijd, van 7 naar 14. Nergens is het aantal gevallen zo sterk gestegen. Van Camp vindt dit onaanvaardbaar: "Een ziekenhuis moet een veilige omgeving zijn waar de patiënt in alle rust kan herstellen, zonder angst dat persoonlijke bezittingen ontvreemd zullen worden."

Het aantal gevallen van agressie tegenover andere patiënten of zorgpersoneel daalde tot een absoluut minimum. De meeste Kempense ziekenhuizen hebben een specifiek samenwerkingsakkoord met het stadsbestuur en de politie inzake agressie en dat lijkt te lonen.

Minister Jambon zet hier vanaf het begin van de legislatuur ook fel op in, want de veiligheid van onze zorgverleners en patiënten moet gegarandeerd zijn. "De samenwerkingsakkoorden werpen hun vruchten af en de ziekenhuizen zijn er zelf ook zeer tevreden over, zoals blijkt uit een bevraging vorig jaar nog.

Delicten in ziekenhuizen worden ook als "dringend en prioritair" beschouwd. Dat er fel wordt ingezet op het waarborgen van de veiligheid van zorgpersoneel en patiënten, is een zeer goede zaak. In een omgeving als een ziekenhuis kan criminaliteit hoegenaamd niet getolereerd worden", zegt Van Camp daarover.

"Diefstallen blijven wel problematisch en daar moet tegen opgetreden worden. Een samenwerkingsakkoord specifiek gericht op diefstallen is een te overwegen piste", vindt Van Camp, verwijzend naar de succesformule voor samenwerkingsverbanden inzake agressie.

En ook tegen drugs mag strenger opgetreden worden, aldus het Kamerlid. Enkel het ziekenhuis van Mol blijft relatief gespaard van drugsfeiten – in de drie andere Kempense ziekenhuizen werd de voorbije 5 jaar 20 keer opgetreden voor drugsdelicten. (pp)