De voorzitter van de Herentalse Geschiedkundige Kring, Mr. Hugo Verhaegen, zal het nieuwe jaarboek van de kring voorstellen op zaterdag 13 maart om 10.30 uur in kasteel Le Paige, Nederrij 135 te Herentals.In het jaarboek zijn interessante bijdragen opgenomen over: - Het onderscheid tussen Brabantse steden en vrijheden op de gilde- en rederijkerswedstrijden (15de-16de eeuw) (door Jan-M. Goris), - Funerair erfgoed van de Herentalse ijzergieterij van August Van Aerschot en zonen (door Jan Cools)- De hoed van de vrijheid. Publieke opinie en de Brabantse Omwenteling in Herentals (door Hans Suykens)- Muziekkiosken van Van Aerschot. Het evenbeeld van de afgebroken kiosk van Herentals staat in Neerpelt! (door Jan Cools)- Archeologisch onderzoek van de Zandpoort te Herentals (door Caroline Vandegehuchte)- HERENTALSE KRONIEK- Albert Laureys, laureaat van de Herentalse Cultuurprijs 2007 (door Jan-M. Goris)- Jan Cools, laureaat van de Herentalse Cultuurprijs 2008 (door Jan-M. Goris)- Standpunt van de Herentalse Geschiedkundige Kring vzw betreffende de voormalige dynamietfabriek in de Wuytsbergen, goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen door de algemene vergadering van 2 oktober 2008- Wiske Ceulemans, al meer dan een halve eeuw het geheugen van het begijnhof (door Marc Helsen)-De stempels van de Duitse militaire bezetting te Herentals tijdens de Eerste Wereldoorlog (door August Peelaerts)-Over de Worst van Wellens en andere rare namen van Herentalse kruispunten (door Jan Peelaerts)-Over de Herentalse Kattenberg en nog enkele bucolische beschouwingen (door Jan Peelaerts)- René Baeten crosst in Leopoldstad (1959) (door Jan-M. Goris)- De Koninklijke Harmonie St.-Cecilia (1977)-Het laatste heksenkruis te Herentals (1971) (door Jan-M. Goris)-Het Hertals dialect XVI (door Jef Van Den Bosch).Belangstellenden kunnen zich ter plaatse tot 13 uur het jaarboek aanschaffen aan de prijs van 29 €. Het boek is ook te verkrijgen vanaf 15 maart op het Herentalse stadsarchief tijdens de normale openingsuren. Bestellen kan ook door 34 € (29 € 5 € verzendingskosten in België) over te schrijven op rekeningnummer 001-5129682-10 ten name van de Herentalse Geschiedkundige Kring, waarna het boek wordt toegezonden.Deze voorintekenprijs van 29 € geldt tot 30 april 2010. Nadien bedraagt de prijs 34 € eventuele verzendingskosten. Na de voorstelling wordt aan de aanwezigen een verfrissing aangeboden. Voor de liefhebbers is er ook de Herentalse Poorter voorzien.