Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vooruit voert actie voor sterker Europees beleid tegen armoede bij kinderen

“Ik wou dat ik een vat olie was.”

Met die slogan voerde Vooruit vanmiddag actie in Turnhout. Zo vragen ze aandacht voor een sterker beleid tegen armoede bij kinderen op het Europese niveau. Elk jaar investeert Europa bijna 60 keer meer in nieuwe fossiele brandstoffen dan in de strijd tegen armoede bij kinderen. Daarom trok Kathleen Van Brempt – Europees parlementslid voor Vooruit – samen met Turnhouts schepen voor Sociale Zaken Kelly Verheyen (ook kandidaat voor Europa) en Vlaams Parlementslid Hannes Anaf naar het Warandeplein in Turnhout om, gewapend met enkele olietonnen en een kinderwagen, het gebrek aan sterk sociaal beleid en armoedebestrijding op Europees niveau aan te klagen.

 

21 miljoen kinderen

“Zo’n 21 miljoen kinderen in de Europese Unie groeien op in armoede,” zegt Europees parlementslid Kathleen Van Brempt. “Dat is één op vijf. Dat Europa aan de ene kant miljarden blijft pompen in een vervuilende industrie van het verleden, maar langs de andere kant geen werk maakt van een sterker beleid om armoede bij kinderen aan te pakken, is onbegrijpelijk.”

Vooruit wil werk maken van een Europees minimuminkomen. “Afgelopen legislatuur hebben we met het Europees minimumloon het loon van 24 miljoen Europeanen met de laagste lonen gevoelig verhoogd,” zegt Kathleen Van Brempt. “Maar met het minimuminkomen is de Europese Commissie nooit verder gekomen dan een aanbeveling. Wij willen nu ook op Europees niveau werk maken van een richtlijn rond adequate minimuminkomens.”

Dat zou betekenen dat het minimuminkomen in alle lidstaten wordt opgetrokken tot 60% van het gemiddelde inkomen. “Zowat alle Europese lidstaten hebben een minimuminkomen, maar vaak is dat onvoldoende,” legt Kelly Verheyen uit. “In heel wat lidstaten blijft het minimuminkomen onder de armoedegrens liggen. De bestaande  blijken in praktijk onvoldoende om mensen tegen armoede te beschermen. Daarom moet er bindende wetgeving komen.”

 

Investeren in zorg, onderwijs en kinderopvang

Daarnaast wil Vooruit ook de bestaande Europese kindgarantie versterken. “Ook hier schieten de huidige aanbevelingen tekort om de strijd tegen armoede bij kinderen in alle lidstaten te versterken. De nationale actieplannen tegen kinderarmoede zijn ontoereikend en weinig ambitieus. Kijk maar naar het pover kinderarmoede-beleid van de Vlaamse Regering,” zegt Hannes Anaf.

“Vooruit wil daarom 20 miljard vrijmaken om de Europese kindgarantie te versterken. Zo willen we Europese lidstaten stimuleren om elk kind de garantie te bieden op goede en toegankelijke zorg, sterk onderwijs met voldoende leerkrachten voor de klas en een plek in de kinderopvang. Alleen zo kunnen we kinderarmoede écht stoppen, ook hier in Turnhout”, vult Kelly Verheyen aan.

“Investeren in de eerste 1000 dagen van het leven van een kind loont,” zeggen Van Brempt, Verheyen en Anaf: “Het heeft een grote invloed op de latere gezondheid en zelfs op de kansen op de arbeidsmarkt. Investeren in de kinderen is dus ook investeren in de toekomst van volwassenen en van de hele welvaartsstaat.”

Deel dit artikel