Volg de richtlijnen van de overheid

Eind vorig jaar ontstond er in de regio Wuhan in China een uitbraak van een nieuw coronavirus (COVID-19). Ondertussen heeft het virus zich ook verspreid in onze regio en stad. Het stadsbestuur staat in nauw overleg met de dienst noodplanning van de federale overheid en er is nauwe coördinatie op het niveau van Neteland.

Er is geen reden tot paniek, maar we houden de situatie nauwgezet in de gaten en nemen actie wanneer dat nodig is. Onze belangrijkste zorg is op dit moment om de meest kwetsbare personen te beschermen. Hiervoor rekenen we op uw hulp en begrip.

Was uw handen en blijf thuis als u ziek bent

De huidige individuele hygiënische voorzorgsmaatregelen blijven behouden.

• Was uw handen regelmatig. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
• Bedek uw mond en neus bij het hoesten en niezen.
• Vermijd nauw contact met personen met symptomen van luchtwegaandoeningen (bijv. hoesten en niezen)
• Blijf thuis als u ziek bent.
• Geef geen hand of een kus bij een begroeting.
• Raak uw gezicht niet aan.

Vermijd grote groepen

Vanaf 11 maart gelden er bijkomende richtlijnen:

• vermijd situaties waarbij veel mensen samenkomen
• verminder contacten tussen een mogelijk besmette persoon en gezonde personen.

De maatregelen gelden minstens 1 maand, met herziening op 31 maart.

Grote evenementen worden niet toegestaan : WEL toegelaten de HYC-wedstrijden en voorstellingen cc 't Schaliken

Grote indoor evenementen (+ 1000 inwoners) worden niet toegestaan in de regio Neteland.

• Het Wereldkampioenschap Short Mat Bowls wordt naar een latere datum verplaatst.
• De wedstrijden van de Herentalse ijshockeyclub HYC gaan door.
• De voorstellingen in het cultuurcentrum gaan door.
• Kleine concerten kunnen blijven doorgaan.
• De organisatoren zorgen voor informatie naar hun bezoekers en vragen de bezoekers om de richtlijnen van de overheid te volgen.

Initiatieven waar veel kinderen of ouderen aanwezig zijn of waar lichamelijke contacten mogelijk zijn, kunnen uit voorzorg geannuleerd worden.

Tijdelijke sluiting dienstencentrum Convent2

De federale overheid vraagt om alle lokale dienstencentra te sluiten. Daarom sluit Convent2 van donderdag 12 maart tot en met maandag 13 april 2020.

Woonzorgcentrum Sint-Anna

In WZC Sint-Anna zijn verschillende activiteiten geschrapt. Bezoek wordt beperkt tot directe familie. Gelieve uw omgeving op de hoogte te brengen van de strenge bezoekregels. Kinderen onder de 16 worden niet toegelaten.

Er is onder de bewoners momenteel geen besmetting of verdenking van besmetting.

Scholen

Scholen beslissen zelfstandig over hun beleid. Als basisprincipe geldt: volwassenen en externen die niet op school moeten zijn, houden we uit de school. We beperken het contact tussen kinderen en volwassenen.

De komende weken beperken de meeste scholen zich daarom tot hun kerntaak: lesgeven. Ook daguitstappen en zwemlessen gaan voorlopig gewoon door. Activiteiten zoals opendeurdagen, schoolfeesten, uitstappen naar woonzorgcentra, ... zullen wellicht niet doorgaan.

Extra informatie voor ouders: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders

Ondernemers en bedrijven

Hulplijn voor ondernemers en bedrijven: 0800-20 555 of https://www.vlaio.be/nl/nieuws/coronavirus-antwoord-op-jouw-meest-gestelde-vragen

Artsen en zorgverstrekkers

Hulplijn voor artsen en zorgverstrekkers: https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV.aspx

Algemene info

www.info-coronavirus.be.
0800 14689
info-coronavirus@health.fgov.be.