Landelijke Gilden zet sinds 2001 telkens één dorp in elke Vlaamse provincie in de kijker. In Antwerpen is dat dit jaar Vorselaar.

Over Landelijke Gilden

Landelijke Gilden groepeert in Vlaanderen meer dan 68.000 plattelandsbewoners en hun gezin in 900 plaatselijke afdelingen. Het is een krachtige sociale beweging met 7.300 vrijwillige bestuursleden die zich inzetten voor de uitbouw van dorp en platteland. In Antwerpen telt Landelijke Gilden meer dan 14.200 leden verspreid over 156 afdelingen. Landelijke Gilde Vorselaar is één van deze afdelingen.
 
Landelijke Gilde Vorselaar
Landelijke Gilde Vorselaarbestaat uit een dynamische ploeg van 8 bestuursleden. Doorheen de jaarcyclus bieden zij 90 gezinnen die lid zijn van de gilde, een ruim en gevarieerd programma aan. Zij zijn vandaag één van de sterkere afdelingen in de regio en daardoor een geknipte kandidaat voor de organisatie van ‘Dorp in de kijker’.
 
Dorp in de kijker
Het aantal dorpsbewoners dat zich uitleeft in een hobby of vereniging is niet te tellen. ‘Dorp in de kijker’, een initiatief van de Landelijke Gilden dat dit jaar al aan zijn twaalfde editie toe is, speelt daarop in met een eenvoudig concept: breng alle kleine dingen van het dorp samen en laat ze, door samenwerking met andere verenigingen, zien aan de dorpsbewoners en alle nieuwsgierigen. Het resultaat is telkens verrassend. Ook dit jaar worden enkele schitterende dorpen uit de anonimiteit gehaald en als voorbeeld gesteld. De leden en bestuursleden van de lokale landelijke gilden zijn de motor van deze actie. Ongedwongen, maar zeer duidelijk, verbeteren ze hiermee de sociale samenhang in hun dorp.
De vier andere dorpen voor 2012 zijn:Beervelde (Oost-Vlaanderen), Rutten (Limburg), Heestert (West-Vlaanderen) en Oudenaken & Sint-Laureins-Berchem (Vlaams-Brabant). Ze treden daarmee in de voetsporen van 50 andere dorpen, die het hun de voorbije jaren hebben voorgedaan.
 
Programma
In elk dorp is in samenwerking met andere plaatselijke verenigingen een boeiend programma samengesteld. Met dit programma treden deze verenigingen buiten hun grenzen en spreken ze iedereen aan om het dorpsleven van nader te komen bekijken en ervaren. Heel Vlaanderen is van harte welkom om mee te komen genieten.Het programma van Vorselaar wordt voorgesteld op vrijdagavond 9 maart 2012. Een uitnodiging hiervan vindt u in bijlage. Van harte welkom !
Voor de activiteiten en de contactgegevens van de verantwoordelijken in de vijf dorpen, verwijzen we u graag naar de website: http://www.dorpindekijker.be