In de kmo-zone Achterstenhoek in Lille is er sinds kort een vrachtwagenparking. De parkeerstrook bevindt zich vlak aan de park-and-ride-parking.

"De vrachtwagenparking is 220 meter lang en biedt plaats aan ongeveer 12 vrachtwagens", zegt burgemeester Marleen Peeters.  "De vrachtwagenparking vormt een oplossing voor Lilse vrachtwagenchauffeurs die hun vrachtwagen niet thuis of bij hun werkgever kunnen stallen."

"De vrachtwagenchauffeurs in onze gemeente zijn al langer vragende partij voor deze parking", vult schepen van openbare werken Tom Kersemans aan.

Voor sommige Lilse vrachtwagenchauffeurs is het niet mogelijk hun vrachtwagen bij hun werkgever of thuis te stallen.

Met deze vrachtwagenparking bieden we hen een oplossing. Chauffeurs die gebruik willen maken van de parking, moeten hiervoor een vergunning aanvragen. Er gelden wel een aantal voorwaarden. Parkeren is enkel toegelaten voor vrachtwagens boven de 3,50 ton, voor een periode van maximaal 78 uur.

Je vrachtwagen mag geen geur- of lawaaihinder veroorzaken, denk maar aan huisvuilwagens of koelwagens. Met deze vrachtwagenparking willen we niet enkel een oplossing bieden aan de vrachtwagenchauffeurs, maar willen we ook de toenemende overlast van geparkeerde vrachtwagens in woonkernen beperken."

Lilse vrachtwagenchauffeurs die een vergunning willen aanvragen, vinden info op www.lille.be/vrachtwagenparking.