De hervorming van de vredegerechten van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) werd precies 2 jaar geleden goedgekeurd. Daarin werd besloten dat de Kempense vredegerechten van Arendonk, Herentals en Hoogstraten gesloten zouden worden, terwijl het kanton Geel gecentraliseerd zou worden in Mol.

Fel protest

Vanuit alle betrokken Kempense gemeente- en stadsbesturen kwam protest tegen de maatregel. Maar dat blijkt geen zoden aan de dijk te hebben gezet. Het Herentalse parlementslid Jan Bertels (sp.a) stelde vorig jaar - toen hij ook nog burgemeester van de Keizerstede was - aan de minister voor om als stad zelf een gebouw ter beschikking te stellen voor de zittingen van het vredegerecht.

"Hij heeft daarop nu geantwoord dat hij daar geen gevolg aan geeft en dat het Herentalse vredegerecht op 1 oktober 2019 gesloten wordt", zegt Bertels. (pp-gva-ho) Foto vredegerecht Westerlo.