Op de maandagmarkt van Heist-op-den-Berg zijn er een aantal plaatsen vrijgekomen.

Op dinsdag 31 januari 2012 heeft het schepen-college een aantal vrije plaatsen toegekend aan marktkramers op de wekelijkse maandagmarkt. In totaal hebben 31 marktkramers een betere of vaste standplaats gekregen.

Na de werkzaamheden in de Bergstraat en de verhuizingen die hiermee gepaard gingen, werd beslist om enkele vrijgekomen maar ook enkele bestaande lege plaatsen toe te kennen. Er werd vastgesteld dat er toch nog grote interesse is in een vaste plaats op onze wekelijks maandagmarkt.

Acht vaste marktkramers krijgen door een verschuiving een andere en betere plaats en 23 marktkramers krijgen een vaste plaats. Ongeveer de helft van deze nieuwe plaatsen wordt ingenomen door marktkramers die in het verleden al zeer frequent als losse marktkramer aanwezig waren.

De schepen van Markten verduidelijkt dat door deze beslissing wordt getracht om opnieuw een zo mooi mogelijk aaneensluitende markt te bekomen, wat zowel voor de marktkramers als voor de klanten een pluspunt betekent. Een beperkt aantal plaatsen blijft wel nog vrij liggen voor losse marktkramers, zoals wettelijk voorzien is in het marktreglement.