Er is sinds afgelopen weekend een voedselrandbos in de maak in wijk Koninkrijk  Herentals.

Tijdens de zomer en het najaar van 2021 kozen de bezielers van Voedsel+Dorp in Herentals uit de keuzewijzer Eetbaar Groen voor een voedselrandbos. Vrijwilligers plantten de eerste struiken en bomen op het perceel van plattelandsproject Voedsel+Dorp aan Koninkrijk. Binnen enkele jaren resulteert al dat plantgoed in struiken en bomen met eetbare vruchten zoals fruit, noten en bessen.

Gedeputeerde voor landbouw en plattelandsbeleid Helsen is ervan overtuigd dat projecten als Voedsel+Dorp landbouw weer dichter bij de mensen kan brengen: "Voedsel+Dorp laat burgers op een laagdrempelige manier proeven van landbouw, én het is goed voor de sociale cohesie.

De vrijwilligers hebben samen een eetbaar groen-initiatief gekozen voor de buurt. Het werd een voedselrandbos. Deze keuze vraagt een arbeidsintensieve aanplanting maar vergt minder onderhoud op langere termijn. Binnen enkele jaren kunnen ze hier letterlijk de vruchten plukken van hun inspanningen."

Velt vzw begeleidde het voortraject en zal ook na deze plantactie Voedsel+Dorp in Herentals verder opvolgen, technisch ondersteunen en de deelnemers coachen om samen te werken.

Directeur van Velt vzw, Stijn Overloop: "De meerwaarde van Voedsel+Dorp in Herentals is dat er door voedselproductie op basis van agro-ecologie een ecologisch diverse voedselbosrand zal ontstaan waar inwoners kunnen samenwerken aan een duurzame buurt.

De deelnemers kozen hier in Morkhoven voor wimperlinde, gele herfstframbozen, zwarte en rode zomerframbozen, zwarte bessen, rode en witte bessen, diverse blauwe bessen, 2 pruimenbomen, 2 appelbomen, 2 perenbomen."

Plattelandsproject Voedsel + Dorp

Provincie Antwerpen start in het plattelandsproject Voedsel + Dorp samen met Velt vzw en RURANT vzw projecten rond eetbaar groen op in Herentals, Schelle, Edegem en Grobbendonk.

De lokale besturen zorgen voor een geschikte ruimte en geëngageerde inwoners kiezen onder begeleiding welk eetbaar groen daar geteeld zal worden. Het kunnen kleinschalige initiatieven zijn die volledig gedragen worden door vrijwilligers of grotere initiatieven waarbij een samenwerking met professionelen nodig is.

De keuze is onder meer afhankelijk van de locatie en de doelstellingen. Het kan gaan om een moestuin, een voedselbos, een boomgaard, volkstuintjes, een CSA-boerderij, een openbare pluktuin, ... of een combinatie van verschillende elementen.

Burgemeester Mien Van Olmen is verheugd dat er in haar stad een voedselbosrand in de maak is. "Samen een perceel aanplanten, onderhouden en in een latere fase bessen en noten oogsten, is positief voor de samenhang in een wijk.

Het Voedsel+Dorp-project is er voor alle inwoners van Herentals. Momenteel zijn er een 15-tal inwoners uit deelgemeente Morkhoven actief betrokken. Ook na de plantdag op 5 maart ben je nog welkom om Voedsel+Dorp verder vorm te geven in stad Herentals.

Het perceel temidden van de wijk Koninkrijk is vanuit het centrum van Morkhoven gemakkelijk te bereiken via een trage weg."

Voedsel+Dorp is een plattelandsontwikkelingsproject dat mee mogelijk gemaakt wordt door plattelandssubsidies van Europa, Vlaanderen en Provincie Antwerpen.  Eerste plantmoment Voedsel+Dorp op 5 maart 2022 in Herentals - Foto J. Fasseur prov. Antwerpen