Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vrijwilligers krijgen verdiende waarderingsreceptie - extra foto's

Vrijwilligers

Zo'n 250 Herentalsenaren die in 2022 als vrijwilliger een uitzonderlijke prestatie leverden, waren donderdagavond welkom in zaal 't Hof voor een verdiende 'waarderingsreceptie'.

'We vinden het fijn dat het lokaal bestuur ons met deze receptie waardeert.  We kunnen mekaar ook nog eens zien en vooral ook bijpraten', klinkt het bij de talrijke vrijwilligers.

Burgemeester Mien Van Olmen : 'We willen speciaal al onze actieve vrijwilligers, die zich bleven inzetten voor hun verenigingen en onze stad,  in het zonnetje zetten. Jullie zijn onze steunpilaren en verdienen dat  200%.

Een belangrijk deel van de dienstverlening van de stad staat of valt met de inzet van vrijwilligers. Zonder hen zouden bijvoorbeeld de voorstellingen in het cultuurcentrum, de uitbating van de cafetaria in het Convent of de werking van de Cirkel-Shop niet mogelijk zijn.

In Herentals zijn vele vrijwilligers aan de slag: bij de brandweer, in de strategische ateliers en in de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO). De jongste jaren hielpen vele inwoners ook de coronavaccinatiecampagne in goede banen leiden.

Herentals kan ook jaar in jaar uit rekenen op de belangeloze inzet van wandelmeters en -peters, buurtvrijwilligers, medewerkers van het zwerfkattenproject, zwaluwnesttellers en materiaalverwerkers en mensen die de collectie onderhouden voor de bibliotheek.

Er zijn de vrijwilligers van de dienst cultuur en toerisme en van het lokaal dienstencentrum Convent, die ondersteuning verlenen bij activiteiten, de mensen van het praatpunt, de uitbaters van de Cirkel-Shop en De Cirkel, de kookploeg van de Spiegelfabriek, de cafetariahulpen van de dienstencentra Convent2 en Het Pomphuis, de begeleiders van huwelijken en de vrijwilligers die artistiek-pedagogische ondersteuning bieden bij de academies.

Bij tentoonstellingen staan vrijwillige supposten en het project toegankelijke cultuur steunt op vrijwillige begeleiders. Er zijn poetsvrijwilligers en onthaalmedewerkers van het Convent, planners van de mindermobielencentrale (MMC) en gemachtigd opzichters.

Het zijn ook vrijwilligers die de groepen begeleiden bij culturele of toeristische initiatieven of lessen geven in ’t Peeseeke, of de begeleiders van De Leesjury of Samenlezen, de voorlezers van de bibliotheek, de lesgevers van het Convent, de begeleiders van de gezondheidswandelingen, de zwemlessen of de G-aqualessen en van groepen kinderen bij activiteiten of op evenementen.

Ook de stadsgidsenwerking, de (naakt)modellen van de stedelijke academie voor beeldende kunst,  

De helpers in sportcomplex De Vossenberg, de animatoren van de dienst jeugd, evenementen en verenigingsondersteuning of de grimeurs bij activiteiten van de dienst cultuur en toerisme zijn allemaal vrijwilligers.

Naast al deze vele vrijwilligers die rechtstreeks de dienstverlening van de stad ondersteunen, houden nog eens vele honderden uit pure passie een massa verenigingen draaiende en bezorgen zo vele duizenden inwoners de hulp of ontspanning die ze zo erg verdienen. 

Erkentelijkheid

Al deze vrijwilligers zorgen mee voor een bruisende, aantrekkelijke, aangename en zorgzame stad. Daarom koestert het stadsbestuur alle vrijwilligers en wil het die erkentelijkheid graag extra benadrukken op een jaarlijks feestelijk moment. Die nieuwe aanpak is het sluitstuk van een modern vrijwilligersbeleid en poogt elke vrijwilliger, onafhankelijk van de taak en de engagementsfrequentie, correct en warm te waarderen.

Door het grote aantal vrijwilligers biedt het stadsbestuur de vrijwilligers twee recepties aan.

Het nodigde de 1.142 vrijwilligers die onontbeerlijk zijn voor de stedelijke dienstverlening uit op de  waarderingsreceptie. 247 vrijwilligers konden op de uitnodiging in gaan.

De vele andere vrijwilligers zijn later op het jaar welkom op de verenigingenreceptie.'

Foto's Johan Temmerman / NNieuws.

Vrijwilligers

Deel dit artikel