'In Kasterlee willen vrouwelijke ondernemers met CD&V wegen op lokaal beleid.  Veerle Minsaer  behaalde na de klassieke humaniora een diploma licentiaat vertaler Engels-Portugees. Maar ze is vooral gekend als de zelfstandige landbouwster van geitenbedrijf De Polle waar ze de spil is van de kaasmakerij en de thuisverkoop.

Veerle nam in 2013 deel aan een uitwisselingsreis met KVLV en Trias naar Brazilië, is lid van de Toerismeraad en penningmeester van vzw Streekproducten Provincie Antwerpen. Met haar man Paul heeft ze drie kinderen.

"Ik ben optimistisch ingesteld en geloof dat we vanuit een positieve kijk op mens en maatschappij veel kunnen verwezenlijken en de verzuring kunnen tegen gaan," zegt Veerle. Met concrete acties met gelijkgestemde mensen geraken we verder dan met vrijblijvende commentaren op sociale media.

Als vrouw in de politiek wil ze opkomen voor vrouwenrechten. Andere aandachtspunten zijn ondernemerschap steunen, onze landelijke gemeente verder toeristisch uitbouwen, het verenigingsleven ondersteunen en een goed diversiteitsbeleid zodat ook mensen met een andere culturele achtergrond zich in Kasterlee thuis voelen.

"CD&V is voor mij de partij van het gezond verstand, die naar goede compromissen zoekt, met respect voor alle betrokken partijen," besluit Veerle.

Anja Wynants (°15/09/1970, Turnhout) heeft een zelfstandige zaak voor binnenhuisdecoratie. Ze is actief in de middenstand en bij het kerstverlichtingsteam van Tielen. Samen met haar echtgenoot Frank (betrokken bij bouw JeTi jeugdlokaal en internationale solidariteitsacties) hebben ze drie kinderen.

"Mijn drijfveer om me te engageren in de gemeentepolitiek is de liefde voor mijn dorp en de toeristische waarde van Kasterlee in zijn geheel" Anja wil meewerken aan een gezonde en groene omgeving met ruimte voor jeugdwerking, steun voor kleine ondernemers, horeca en erfgoed.

Het respect voor de eigenheid van ieder van onze drie dorpen ligt haar nauw aan het hart. Het masterplan Tielen wil ze als kans aangrijpen om in te zetten op een gezellige dorpssfeer en mogelijkheden voor kwaliteitsvol wonen voor iedereen. "Maar met een waakzaam oog voor woonblokken!" knipoogt ze.

"Dat twee vrouwelijke ondernemers onze lijst versterken is een krachtig signaal," zegt burgemeester en lijsttrekker Ward Kennes. "Het zijn vrouwen in de kracht van het leven met een drukke agenda en heel wat professionele, familiale en sociale verantwoordelijkheden.

Zij ontmoeten veel mensen en weten waar in onze samenleving knelpunten zitten die we samen moeten aanpakken. Het toont aan dat wij als brede volkspartij alle levende krachten in Kasterlee, Lichtaart en Tielen kunnen bundelen om samen de weg vooruit te gaan." (pb)